Наукова школа – основи наукових досліджень

6 Жовтня, 20107:15 am

0


Наукова школа – основи наукових досліджень

Наукова школа – основи наукових досліджень

Наукова школа – неформований творчий колектив дослідників різних поколінь, об’єднаних загальною програмою та стилем дослідницької роботи, які діють під керівництвом визнаного лідера.

Це є об’єднання однодумців, що втілюють наукові дослідження у життя. У діяльності наукової школи реалізуються такі функції:

1) виробництво наукових знань
2) поширення знань
3) підготовка обдарованих фахівців

Ознаки існування наукової школи – головною ознакою є ефективне засвоєння і дослідження її вченими актуальних проблем з висунутих керівником наукових напрямів. Мінімальний цикл існування наукової школи – три покоління:

1) засновник школи
2) послідовники
3) учні послідовника

Ключова фігура наукової школи це її лідер (називає школу). Лідером може бути видатний, авторитетний вчений, який продукує ідеї (нові напрями дослідження), вчений, який може об’єднати навколо себе однодумців.

Ознаки наукової школи:

1) багаторічна наукова продуктивність, що характеризується кількісними і якісними показниками. Кількісними і якісними показниками є кількість праць, які публікуються у журналах, наукових роботах – це наукові праці вчених
2) широта проблемно-тематичного, географічного та хронологічного діапазонів функціонування наукової школи
3) збереження традицій і цінностей наукової школи на всіх етапах її становлення та розвитку.
4) забезпечення спадкоємностей у дослідженні
5) розвиток атмосфери творчості, новаторства, відкритості для дискусій
6) об’єднання у школу талановитих вчених та постійне поновлення вчених і виконавців
7) постійні комунікаційні зв’язки між учителем та учнями
8) активна педагогічна діяльність
9) офіційне визнання державою важливості наукових досліджень наукової школи

Вважається, що лідером школи є тільки доктор наук (професор). Наукова школа повинна мати три доктора наук за однією спеціальністю (пов’язана тематика).

Вищими формами організації науки в Україні є НАН (національна академія наук) та галузеві академії.

ПОЛИГРАФИСТ. Полиграфия и печати: визитки. Визитки буклеты листовки.