Наукове дослідження поняття методу навчання

Квітень 24th, 20149:39 am

0


Наукове дослідження поняття методу навчання

Методи навчання, або дидактичні методи, це способи, за допомогою яких здійснюється процес навчання, тобто озброєння учнів знаннями, практичними уміннями і навичками.

Метод навчання визначає характер і спосіб діяльності як учителя, так і учнів.

Своєю суттю, характером, спрямованістю дидактичні методи зумовлюються завданнями і змістом навчання, потребами суспільства в справі освіти і виховання підростаючого покоління.

Методи навчання характеризуються не лише засобами, формами, за допомогою яких учні набувають знань, умінь і навичок, а й тими внутрішніми своїми функціями, що сприяють розкриттю змісту навчального предмета, усвідомленню знань, розвитку пізнавальних сил і здібностей учнів. Вони повинні озброювати учнів методом наукового пізнання.

Методи навчання тісно пов’язані з методами дослідження даної науки, її методологією. Відповідність методів навчання певній галузі науки, її методології знаходить свій вияв у розкритті в процесі викладання ідей сучасної науки, її основних проблем і досягнень, у застосуванні в процесі викладання кожного предмета методів дослідження даної науки.

Методи навчання відіграють вирішальну роль в активізації мислительної діяльності учнів, вони сприяють формуванню правильних уявлень і понять, науково-матеріалістичного світогляду.

Вибір методу навчання не є суб’єктивною справою вчителя, він зумовлюється змістом самого навчального предмета, закономірностями навчально-виховного процес у і пізнавальної діяльності учнів.

Методи навчання весь час розвиваються, удосконалюються. В умовах неухильного розвитку продуктивних сил нашої країни, наукового і технічного прогресу, вдосконалення педагогічної теорії і практики методи навчання збагачуються, розширяється їх науково-технічна база, зростають і вимоги до методів навчання в школі.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто