Навчальна робота дітей шкільного віку в сім’ї

26 Лютого, 20148:38 am

0


Навчальна робота дітей шкільного віку в сім’ї

Найважливіше завдання батьків – прищепити дітям правильне уявлення про навчання як про свій найперший обов’язок, виховати в них свідоме ставлення до виконання навчальних завдань. З перших кроків навчання треба виховувати в дітей розуміння того, що навчання є засобом підготовки до життя, до суспільно корисної трудової діяльності.

Навчання для дітей – серйозна праця; воно вимагає систематичного і послідовного, активного і свідомого виконання навчальних завдань.
Дуже багато можуть зробити батьки, щоб їх діти добре і відмінно вчились. Батьки повинні мати постійний контакт із школою, вчителями, класними керівниками, цікавитись успіхами своїх дітей, консультуватися з педагогами в питаннях навчання та виховання. Школа, враховуючи умови життя сім’ї, допомагає батькам розробити для школяра правильний режим дня. ш

Правильний режим – основа всієї навчально-трудової діяльності, необхідна умова правильного способу життя учнів.

У навчальній роботі учня важливе значення має виконання домашніх завдань. Домашні завдання як форма самостійної роботи вимагають певних умінь, навичок, правильної організації. Успішна підготовка уроків – одна з необхідних умов піднесення якості навчальних занять та знань учнів.

У сім’ї створюють умови для домашніх занять учнів, У домашньому режимі учня слід чітко визначити час на виконання домашніх завдань. Батьки чи хтось інший із старших у сім’ї систематично перевіряють і контролюють роботу школярів, роз’яснюють незрозумілі питання. Кожного разу треба добиватись, щоб учень свідомо засвоїв матеріал, самостійно виконав завдання. Тут потрібний тонкий педагогічний такт, уміле заохочення, розумна допомога.

Батьки, які гримають на дитину, яка не може розв’язати задачу чи не розуміє матеріалу, роздратовуються, тільки шкодять справі. Особливу увагу треба приділяти учням у період екзаменів, організувати дома відповідний режим дня, харчування та ін.

Додержання правильної організації і гігієни розумової праці – запорука її продуктивності. Слід пам’ятати, що уроки бажано готувати по змозі при денному світлі, бо робота в нічні години псує зір і швидше стомлює дитину, що треба стежити за правильною позою під час готування уроків, не допускати, щоб учень читав лежачи або під час їди; додержувати правильного чергування розумової і фізичної праці з відпочинком, грою на свіжому повітрі. Відпочинок після розумової праці зовсім не означає нічого не робити; треба лише змінити роботу.

У розумовому розвитку учнів дуже важливу роль відіграє домашнє читання. Воно потребує правильної організації, керівництва з боку вихователів, батьків. Щоб керувати читанням дітей, батьки повинні самі знати дитячу і юнацьку літературу, твори, передбачені навчальною програмою для кожного року навчання. Рекомендовані списки художньої літератури дає школа або районна дитяча бібліотека. Треба всемірно сприяти читанню дітей, контролювати, що вони читають, прищеплювати смак до читання, до хорошої книги, обговорювати прочитане.

Учні середнього шкільного віку повинні читати регулярно, систематично користуватись бібліотекою, у цьому віці вони вже можуть створювати свою особисту бібліотечку. Учням середніх і старших класів слід рекомендувати вести записи прочитаних книжок, читацькі щоденники, в яких аналізувати прочитаний твір, робити цікаві виписки, цитати, формулювати свої міркування.

Організація праці дітей у сім’ї повинна відповідати певним педагогічним вимогам: треба, щоб мета роботи була зрозумілою, близькою, тоді сама робота стане звичкою, потребою; щоб кожна дитина в сім’ї виконувала певні трудові обов’язки, без поділу їх на чоловічі і жіночі; щоб виконувана робота мала освітній, виховний характер; щоб враховувались вікові особливості.
Правильно організована розумова і фізична праця в сім’ї виховує в учнів відповідальне ставлення до навчання, привчає до організованості і дисципліни, додержання вимог режиму і гігієни праці, сприяє виробленню навичок самостійно працювати.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто