Навчально-методична робота та інформаційні технології

Листопад 16th, 20122:05 am

0


Навчально-методична робота та інформаційні технології

Використання ІТ на семінарських заняттях

Проблема самостійного прийняття рішення студентом в асинхронному  середовищі опосередкованому комп’ютером, існувала завжди. Попередні дослідження свідчать про те, що дискусія як засіб спілкування реалізується у формі зайняття студентом певної позиції у діалозі. Створення та підтримання асинхронних дискусій технологічно безумовно можливе; результати обговорення визначаються не лише кількісними а й якісними показниками. Наприкінці будь-якої дискусії рекомендується провести невеличке опитування студентів для додаткової об’єктивізації результатів обговорення.

За останні роки Web навчання досягло неабиякої популярності у вищих учбових закладах. Майже в кожній університетській дисципліні можна  прослідкувати використання online ресурсів, таких як обговорення в групі та домашні завдання в електронній формі. Незважаючи на такі перспективні тенденції, навчання в малих групах в середовищі Web вимагає значних зусиль від студентів. Часто зовсім не знаючи своїх колег по комп’ютеру, студенти змушені постійно заохочувати як себе так і інших до дискусії. Як правило, дискусійні групи формуються досить швидко, оскільки студенти самі постійно ініціюють обговорювання. Наступні чинники можуть впливати на хід студентського обговорення:

• вплив якості початкового повідомлення на кінцевий результат;

• рівень активності студента при пропозиції кращого варіанту;

• позиція кожного студента в обговореннях;

• реалізація студентського обговорення в авторській програмній оболонці.

Програмним шляхом таке online середовище найкраще реалізується крізь систему зарахування тверджень.

Визначення місця студента в online обговореннях. Теоретичне підґрунтя вивчення такої проблеми базується на трьох аспектах:

• вивчення та аналіз студентського спілкування обумовлено комп’ютерним середовищем. Студенти не можуть будувати індивідуалізоване обговорення через фізичну відсутність опонентів, натомість базуючись лише на обміні інформацією з ними. Потрібно чітко усвідомлювати, що комунікація студентів у такому комп’ютерному середовищі реалізується виключно в системі символів та взаємно-домовлених правил і принципів. Лише дотримання таких норм дозволить успішно використовувати та керувати такою системою;

• існує припущення, що студенти не повинні відчувати жодних психологічних обмежень в online обговореннях порівняно з традиційними, “фізіологічними” обговореннями. Такий електронний вид діяльності розглядається як дискурсивне тлумачення особистих думок, що формують соціальні та інтелектуальні якості студента.

Прийняття рішень online

Порівняно з синхронними online системами, асинхронні системи значно ускладнюють прийняття рішень студентами. Однією із проблем, що постає перед викладачами при створенні таких програмних систем, є налагодження засобів ефективної координації повідомлень (таких як план роботи, опитування та анкетування), оскільки це дозволяє уникнути обмежень, які притаманні комп’ютерним засобам. Одним із таких засобів може бути система обговорень типу chat. Основною перевагою такого підходу є індивідуальність, крім того після закінчення обговорення студенти, як правило, вже мають тему до обговорення для наступного разу. В переважній більшості випадків, якість початкової пропозиції студента обов’язково сформує кінцевий характер обговорення, хоча результат може варіюватися залежно від активності студента. Активність студентів online переважно проходить у вигляді “обговорень плану” із елементами “діалогових обговорень”, іншими словами, загальна мета online обговорень – це створити новий продукт, що ґрунтувався би на ідеях пропозицій учасників дискусії, продукт, який би потім визнався цілою групою. Щоправда, такі дебати потрібно завжди обмежувати розумними часовими рамками.

Традиційні та авторські освітні системи

Всесвітня Мережа Інтернет (WWW) – це популярний та потужний навчальний засіб. Серед переваг WWW можна зазначити легку доступність, підтримку гнучкої схеми збереження даних, прямолінійний метод публікування та редагування медіа файлів. Платформа WWW надає відмінне середовище для створення, організації та розповсюдження різноманітних ресурсів, включаючи примітки під час заняття, аудиторні конспекти, інтерактивні непрямолінійні консультації, студентські запитання та коментарі, навіть симуляції індивідуального проведення заняття. Перелічені можливості дозволяють викладачам та студентам створювати пріоритети ресурсів та реорганізувати їх в потрібному форматі та формі. Багато університетів використовують WWW для створення дистанційних навчальних курсів. До цього часу було здійснено лише кілька спроб створення системи навчання online та розробки відповідного навчального матеріалу. Зазвичай такі намагання не мали ні методичної, ні технологічної підтримки. Щоб скоординувати спроби створення уніфікованого навчального середовища, факультетом іноземних мов було прийнято рішення розробити систему, що об’єднувала б у собі традиційні та авторські якості. Головним функціональним критерієм такої системи є полегшення роботи із технологіями як для студентів, так і для викладачів. Використання такої системи значно полегшить вибір стратегії та реалізації дистанційного та комп’ютеризованого навчання; допоможе визначити вплив електронного навчального матеріалу; полегшить оцінювання студентів.

Динамічна освітня система StudentLive

StudentLive – це система, розроблена факультетом, що дозволяє викладачам та студентам створювати та публікувати освітні матеріали на факультетській intranet мережі. Використовуючи будь-який комп’ютер, що з’єднаний із факультетською мережею, студенти всіх форм навчання мають доступ до даних, які можуть стосуватися їх академічної діяльності.

Інтерфейс системи

Інформаційні технології відіграють важливу роль у сьогоденному викладанні, навчанні, дослідній діяльності та управлінні навчальним процесом в університетах. Для покращення навчального середовища, багатьма університетами створювалися різні допоміжні додатки та системи. Кожен студент може отримати доступ до системи з комп’ютера свого навчального закладу, або за допомогою своєї техніки, наприклад з планшету. Детальніше по таку техніку, ось тут: планшеты киев

Одним із таких сервісів є факультетська освітня intranet мережа. Мета створення факультетської intranet мережі диктувалася двома навчальними стратегіями: надати студентам та викладацькому складу кращі умови для академічної роботи, а також покращити загальний стан навчального середовища. Головною ж метою такої intranet мережі є надання студентам доступу online до загальних даних та підтримка електронних навчальних трансакцій. Такі умови створили наступні вимоги та правила новітнього факультетського ресурсу:

• доступ online до всіх правил та вимог щодо вступу до ВНЗ;

навчальні курси та вартість оплати;

• інформація про студентське життя;

• інформація для кожного студента (розклад занять та сесій, академічні

дисципліни, розгорнутий план кожного навчального предмету,

поточний стан оцінок студента, розмір плати за навчання і т.д.);

• підтримка ефективного та дієвого навчання / викладання;

• можливість дослідної діяльності;

• доступ до електронних академічних ресурсів;

• синхронізація роботи всіх підрозділів навчального закладу;

• надання ефективної та надійної адміністративної підтримки студентам та викладацькому складу.