Нормування виробничого шуму. Принципи розрахунку

26 Березня, 201012:41 am

0


Нормування виробничого шуму. Принципи розрахунку

Нормування виробничого шуму. Принципи розрахунку

В Україні й в міжнародній організації зі стандартизації застосовується принцип нормування шуму на основі граничних спектрів (гранично допустимих рівнів звукового тиску) в октавних смугах частот.

Граничні величини шуму на робочих місцях регламентуються ГОСТ 12.1.003-86. У ньому закладено принцип встановлення певних параметрів шуму, виходячи з класифікації приміщень за їх використанням для трудової діяльності різних видів.

Допустимі рівні звукового тиску октавних смугах частот та еквівалентні рівні звуку на робочих місцях слід вибирати згідно з поданою нижче таблицею.

У нормах передбачаються диференційовані вимоги до допустимих рівнів шуму у приміщеннях різного призначення в залежності від характеру праці в них. Шум вважається допустимим, якщо вимірювані рівні звукового тиску у всіх октавних смугах частот нормованого діапазону (63-8000 Гц) будуть нижчі, ніж значення, які визначаються граничним спектром.

Використовується також принцип нормування, який базується на регламентуванні рівня звуку дБ, який вимірюється при ввімкненні коректованої частотної характеристики А шумоміра. В цьому випадку здійснюється інтегральна оцінка всього шуму, на відміну від спектральної.

Нормування рівня звуку в дБ суттєво скорочує об’єм вимірювань і спрощує обробку результатів. Однак цей принцип не дозволяє визначити частотну характеристику необхідного шумоглушіння у випадку перевищення норми. У той же час саме ці дані необхідні при проектуванні заходів щодо зниження шуму.

Нормування шуму за рівнями звуку в дБ та за граничними спектрами застосовуються для оцінки постійного шуму. Для оцінки непостійних шумів використовується еквівалентний рівень, який дорівнює рівню постійного звуку, широкосмугового, не імпульсного шуму, який справляє такий самий вплив на людину, як і даний непостійний шум.

Нормованою характеристикою постійного шуму на робочих місцях є рівні звукового тиску L, дБ, в октавних смугах із середньо-геометричними частотами 63,125,250,500,1000,2000,4000,8000 Гц.

Для орієнтовної оцінки в якості характеристики постійного широкосмугового шуму на робочих місцях допускається приймати рівень звуку в дБ, вимірюваний за часовою характеристикою «повільно» шумоміра.

Нормованою характеристикою непостійного шуму на робочих місцях є інтегральний критерій — еквівалентний (за енергією) рівень звуку в дБ.

Допустимі спектри рівнів звукового тиску

Робоче місце Рівень звукового тиску, дБ, в октавних смугах зі середньогеометричними частотами, Гц Рівень звуку й еквівалент­ний рівень
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Приміщення конструкторських бюро, програмістів обчислю­вальних машин, лабораторій для теоретичних робіт і опрацювання експериментальних даних, прийо­му хворих в медпунктах 71 61 54 49 45 42 40 38 50
Приміщення керування, робочі кімнати 79 70 68 58 55 52 50 49 60
кабіни спостережень і дистанційного керування: без мовленнєвого зв’язку по телефону 94 87 82 78 75 73 71 70 80
з мовленнєвим зв’язком по те­лефону 83′ 74 68 63 60 57 55 54 .65
Приміщення і дільниці точного зби­рання, приміщення лабораторій для виконання експериментальних робіт 94 87 82 78 75 73 71 70 80
Постійні робочі місця і робочі зони у виробничих приміщеннях і на території підприємств 95 87 84 78 75 73 71 69 80

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.