Образно-новинні жанри – Лист

29 Січня, 20124:56 am

0


Образно-новинні жанри – Лист

Лист – жанровий різновид PR-тексту, звернення, присвячене новинній події в житті організації або коментареві певної проблеми. Лист адресується вузькій цільовій групі громадськості, адресант – перша (посадова) особа організації. Цільова група тут завжди конкретна і завжди вказується.

Це оказіональне (неперіодичне) посланням у вертикальних внутрішніх комунікаціях. Навіть у сьогоднішню епоху факсу, електронної пошти і мобільних телефонів листи, як і раніше, залишаються основою “внутрішніх комунікацій” організації. Лист (у літературознавстві його відносять до епістолярних жанрів) так само, як і деякі інші жанри PR-тексту, є обов’язковим елементом ритуальної поведінки людини і має свою строго ієрархізовану текстову структуру. Це один з найдавніших жанрів комунікацій між людьми. У XIX ст. навіть існували “листівники” – зразки текстів листів, призначених певному адресату, які слід було писати в конкретних ситуаціях.

Будучи суб’єктом прямої розсилки, лист може мати дуже сильну дію, оскільки це особово забарвлений зв’язок між адресатом (певною групою громадськості) й адресантом (базовим суб’єктом ПР).
Лист може мати заголовок: “Інформаційний лист”. Він містить докладний виклад суті події або проблеми і обов’язково підписується автором. Крім того, на відміну від байлайнера лист має дуже вузького адресата – у політичних комунікаціях він може бути названий по імені й по-батькові.

Структура листа: вітання (рамковий елемент), початкова частина – обґрунтовування звернення (причина складання листа), основна (нова для адресата інформація), деталізуюча (додаткові факти, цифри, посилання), заключна (зазвичай компліментарна, побажання адресату або зацікавлення в підтримці контакту) і підпис. Цільова установка всього тексту і його мікрочастин вимагає від автора певного набору фраз, які можуть бути більш-менш клішовані.

Найважливіша інформація обов’язково виділяється або графічно, або композиційно – наприклад, через постскриптум. У політичних комунікаціях рекомендується друкувати листи на недорогому папері; листи, що вживаються в економічних комунікаціях – на аркушеві якісного тонованого паперу, бажано нестандартного розміру (тобто не А4). У політичних комунікаціях до листа можуть бути додані досить об’ємні політичні програми, адже інтерес виборця стимулює особисте звернення до нього, крім того людина зможе докладно ознайомитися з обширними програмно-ідеологічними документами кандидата у спокійній домашній обстановці.

У практиці політичного PR існують зразки листів різним адресним аудиторіям – середньостатистичній сім’ї, батькам призовника тощо. Лист може розповсюджуватися як шляхом прямої адресної розсилки, так і через органи ЗМІ.

Один з різновидів листа у внутрішньофірмових комунікаціях – лист до співробітників від керівника. Тематика листа достатньо широка: стан і перспективи розвитку підприємства, якась “гаряча” тема і тема, пов’язана з персоналом фірми. Такі листи, як і поздоровлення, можуть вивішуватися на дошці оголошень і/або публікуватися у внутрішньофірмовому виданні. В останньому випадку лист наближається до подієвого байлайнера. Зазвичай такі листи персонал читає або принаймні пробігає очима.

Лист до співробітників повинен бути ясним (основне послання розгортається в декількох абзацах), коротким і простим для читання. Підготовка листа до внутрішньої громадськості має свої традиції – як національні, так і ті, що склалися в певній організації. Так, наприклад, у Франції такі послання першої особи використовуються украй рідко, а ось у Японії деякі великі підприємства поширюють їх щомісяця в бюлетенях для службовців фірми.

Лист повинен здійснювати прямолінійну комунікацію, гарантуючи точність інформації, демонструючи, щó саме важливо у справах компанії. Така підтримка надзвичайна важлива, особливо у великій організації.

Один із різновидів листа внутрішньої громадськості – лист ветеранам – сегменту громадськості, який у підтримці пабліцитного капіталу організації грає далеко не останню роль.