Оцінка і самооцінка результатів навчального процесу

2 Серпня, 201112:42 pm

0


Оцінка і самооцінка результатів навчального процесу

Оцінка і самооцінка результатів навчального процесу

(оцінно-результативний компонент)

Оцінка педагогами і самооцінка учнями досягнутих у процесі навчання результатів є важливим стимулом навчання. Вони можуть сприяти формуванню мотиву, який тісно пов’язаний з інтересом до учіння, почуттям задоволення від успіхів, радістю від подолання труднощів і досягнення мети.

Оцінка і самооцінка дозволяють встановити відповідність досягнутих у процесі навчання результатів поставленим цілям і завданням навчання, відзначити успіхи учнів, виявити недоліки у їхній навчальній роботі, встановити причини відхилень, проектувати нові завдання.