Оцінка інвестиційної привабливості як частина інвестиційної політики компанії

Березень 24th, 20135:29 am

0


Оцінка інвестиційної привабливості як частина інвестиційної політики компанії

Для оцінки інвестиційної привабливості, перш за все, слід оцінити фінансові можливості. Очевидно, що чим менше коштів для інвестування є у розпорядженні фірми, тим менш результативною та ефективною буде її інвестиційна стратегія.

Вибір інвестиційної політики буде залежати від привабливості галузі, можливостей зростання фірми в даній галузі, від її конкурентних позицій на ринку.

Так, наприклад, сильним компаніям в умовах повільно зростаючої галузі доцільно розглянути можливості диверсифікації. А компаніям, що мають стійке фінансове становище, сучасний технічний і технологічний рівень доцільно спрямувати зусилля у бік розширення ринкової ніші, підвищення якості продукції, так як це зробила компанія Київстар. Вона уже багато років являється лідером у сфері стільникового зв’язку і зараз вони уже пропонують і додаткову послугу мобільний Інтернет Крим.

Етап оцінки інвестиційної привабливості фірми дуже тісно пов’язаний з етапом пошуку та вибору джерел фінансування. Необхідно чітко визначити, чим аналізована фірма може зацікавити потенційного інвестора, чому в неї хочуть вкладати гроші.

Наприклад, фірма можемо залучити інвестора, так як відноситься до того типу компаній, які пропонують можливості для отримання швидкої фінансової віддачі за рахунок свого особливого становища. Існує три типи подібних компаній:

– Компанії, чия вартість занижена.

– Компанії, які відчувають фінансові труднощі. Такі фірми найчастіше можуть бути придбані за договірними цінами. Надалі ці компанії можуть розглядатися як довгострокові капіталовкладення в інвестиційному портфелі материнської компанії, або бути продані з прибутком.

– Компанії, що мають великі можливості для зростання, але позбавлені можливості інвестування.

Такі привабливі компанії з низькими фінансовими можливостями зазвичай стають кандидатами для диверсифікації у фінансово сильних, але позбавлених привабливості (з погляду подальшого зростання) фірм. Можливо, в аналізовану компанію захочуть інвестувати для диверсифікації ризиків і стабілізації доходів інвестора за рахунок участі в галузях з різною циклічністю розвитку. Так само нам необхідно визначитися з тим, яке фінансування необхідно самій фірмі і який тип інвестора переважніше. Так, наприклад, по цілям інвестування інвесторів підрозділяють на стратегічних і портфельних.

Для стратегічного інвестора в якості головної мети інвестування, як правило, виступає забезпечення реальної участі у стратегічному управлінні діяльністю об’єкта, в який вкладаються кошти. Портфельний інвестор, як правило, вкладає свої кошти в різноманітні об’єкти з різним ступенем ризику і прибутковості з метою отримання бажаного рівня доходів на вкладені кошти. У кожного типу інвестора є свої позитивні і негативні сторони.

Відповідно, вибір фірмою того чи іншого інвестора визначатиметься потребами фірми і її здатність залучити необхідного інвестора. Якість використовуваного джерела, його відповідність специфіці інвестиційного проекту-немаловажний фактор успіху інвестиційної діяльності, оскільки цим багато в чому визначається, наскільки продумана і обґрунтована інвестиційна політика фірми.

Виходячи з оцінки інвестиційної привабливості фірми, формується портфель потенційно можливих інвестицій. Таким чином, оцінка інвестиційної привабливості є інструментом прийняття управлінських рішень і одним з найважливіших елементів інвестиційної політики фірми.