Оптимізація розумового та фізичного навантаження на сучасних школярів

4 Вересня, 20157:37 am

0


Оптимізація розумового та фізичного навантаження на сучасних школярів

Одне з основних і необхідних умов виховання дітей – досягнення ними різнобічного розвитку. Різнобічний розвиток дитини охоплює такі напрямки, як зростання його розумових здібностей, розвиток моральності, зрілість психіки, фізичне здоров’я.

Навчальна програма має бути достатньо оптимізованою, щоб досягти балансу між розумовим та фізичним навантаженням. Певні експерти навіть звертають увагу на потребу збільшення фізичного навантаження (і додаткової диверсифікації), оскільки розумова праця дітей досить сильно виснажує організм.

Саме тому у навчальних закладах актуальним буде введення нових видів фізичних занять або спортивних гуртків, наприклад, таких як гурток з плавання, адже саме це заняття позитивно впливає на ряд систем організму. Якщо у навчального закладу немає потрібної інфраструктури, достатньо буде створення договору з фітнес клубами з басейном. Детальніше на сайті: tennis-academy.com.ua.

Оптимізація навчальної програми потребує створення нових та удосконалення старих технологій навчання. Говорячи про технології, мається на увазі процес, який в результаті впливу, що чиниться з боку суб’єкта на об’єкт, призводить до якісної зміни.

В системі початкової освіти значення педагогічних технологій є надзвичайно високим. Починаючи з першого класу організація уроків із застосуванням цілеспрямовано запланованих, інтерактивних методів підвищує активність учнів. Особливо, коли учні початкових класів працюють в малих групах, коли роз’яснюють друг-другу, вони добре беруть участь в обговореннях серед мікрогруп.

Навіть слабкі, на перший погляд, учні на уроках, організованих за допомогою дидактичних і рольових ігор, прагнуть показати себе. Так як на таких уроках кожна думка учнів приймається до уваги і заохочується. Найважливіше – відсутність критики. Члени мікрогруп знаходять відповідь на кожне питання спільно.

У процесі навчання через інтерактивні методи в учнів формуються гуманізм, ініціативність, працьовитість, співдружність, прагнення до отримання знань.

У процесі уроку вчителями початкових класів можуть ефективно застосовуватися такі інтерактивні навчальні методи, які підвищують ефективність уроків і дають можливість досягти гарантованих результатів.

У соціально-педагогічній діяльності особистості майбутнього вчителя початкових класів особливе місце займають отримані ним педагогічно-психологічні знання, педагогічна та виробнича практика. Знання сутності педагогічних і психологічних факторів студента в якості майбутнього вчителя та їх реалізація на практиці призводить до подальшого збагачення змісту і сутності його соціально-педагогічної діяльності.

Мотивація соціально-педагогічної діяльності в процесі педагогічної практики в той же час може проходити задачу педагогічного фактора. Так як в процесі практики впадає в очі підвищення інтересу студента до професії вчителя.

Літературні джерела:

Санобар Астанова. Технологічні аспекти змісту початкової освіти. // “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії”. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – 236 с.