Опис етапів розробки планування шкільної роботи

28 Грудня, 201312:51 pm

0


Опис етапів розробки планування шкільної роботи

План роботи школи складають на навчальний рік. У ньому, виходячи з конкретних умов, визначають основні заходи, що їх має здійснити колектив педагогів і учнів, щоб забезпечити успішне здійснення завдань, які ставляться перед школою.

Річний план – це конкретна програма дій колективу школи. План роботи включає такі розділи:

I. Вступ. На основі аналізу роботи за минулий рік і директивних настанов керівних органів у вступі викладають основні напрями діяльності школи на наступний навчальний рік.

II. Організація роботи школи. У цьому розділі планують заходи, які забезпечують нормальні умови роботи школи: укомплектування класів учнями, розстановку учительських кадрів, педагогічне навантаження вчителів, керівників виробничого навчання, призначення класних керівників, завідуючих кабінетами, керівників гуртків, предметних комісій і методичних об’єднань, закріплення класних кімнат за класами тощо.

III. Здійснення загального обов’язкового навчання. Тут планують заходи по охопленню навчанням усіх дітей шкільного віку: облік дітей і контроль за відвідуванням школи, зарахування дітей до перших класів, повернення до школи тих, що відсіялися, створення фонду загального обов’язкового навчання і організація матеріальної допомоги окремим учням, організація в школі харчування, забезпечення учнів підручниками, письмовим приладдям, організація інтернату для учнів, які живуть далеко від школи, і підвезення їх.

IV. Навчально-виховна робота. Цей розділ включає:

а) виконання навчальних планів і програм;

б) підвищення ідейно-наукового і методичного рівня викладання основ наук, забезпечення зв’язку навчання з життям і суспільно корисною працею;

в) піднесення ефективності уроку, форм і методів самостійної навчальної і лабораторно-практичної роботи учнів;

г) запобігання невстиганню і роботу з відстаючими учнями;

д) організацію трудового і виробничого навчання;

е) підготовку і проведення перевідних та випускних екзаменів. Заходи по закінченню навчального року і підведенню підсумків роботи.

ж) розробка додаткових навчальних елементів для школярів, які вони зможуть вивчати за допомогою мережі Інтернет. Зараз є багато сайтів, де учні можуть готуватися до певного заняття, чудовим прикладом є сайт для любителів зарубіжної літератури: краткие содержания книг.

V. Позакласна і позашкільна виховна робота. У цьому розділі планують:

а) роботу учнівських гуртків;

б) масову освітню і виховну роботу – організацію клубної роботи, лекцій, тематичних вечорів, спортивних змагань. Залучення учнів до участі в громадсько-політичному житті.

Заходи по відзначенню знаменних дат, революційних свят. Зустрічі з передовиками виробництва, знатними людьми. Відвідування кіно, театру;

в) організацію позакласного читання; проведення читацьких конференцій; роботу шкільної бібліотеки;

г) організацію роботи класних керівників;

д) організацію соціалістичного змагання в класах, загально-шкільного;

е) допомогу в роботі піонерської і комсомольської організацій;

є) організацію роботи органів учнівського самоврядування;

ж) організацію виховної роботи з учнями влітку, зокрема суспільно корисної і громадської роботи, походів по рідному краю, фізкультурно-спортивної роботи.

VI. Методична робота з учителями. Педагогічна рада. Розділ включає: питання підвищення ідейно-політичного рівня, ділової, методичної кваліфікації вчителів; вивчення вчителями основ промислового і сільського виробництва; організацію методичних об’єднань, предметних комісій; вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду; організацію виставок; підготовку і проведення педагогічних читань; тематику роботи педагогічної ради.

VII. Робота школи з батьками, педагогічна пропаганда серед населення. До розділу включаються заходи, зв’язані з діяльністю батьківського комітету, університету або лекторію для батьків; робота з батьківським активом, проведення класних і загальношкільних зборів; педагогічна пропаганда серед населення; спільна робота школи і сім’ї по вихованню дітей.

VIII. Санітарно-оздоровча робота. Заходи, ідо забезпечують додержання встановленого санітарно-гігієнічного режиму в школі: нормального опалення і освітлення, повітряного режиму; заходи по додержанню учнями особистої і громадської гігієни; організація санітарно-гігієнічної пропаганди серед учнів, батьків, населення; забезпечення лікарсько-санітарного контролю в школі, догляду за здоров’ям учнів, профілактичним лікарським оглядом тощо. Літня оздоровча кампанія.

IX. Організаційно-господарська, фінансова діяльність школи. Організація роботи технічного персоналу; утримання шкільного приміщення, його оформлення, забезпечення школи меблями, навчальним обладнанням та інструментами; устаткування навчальних майстерень, кабінетів, лабораторій; придбання підручників, літератури для бібліотеки; ремонт школи; забезпечення паливом; підготовка приміщення до зими. Складання кошторису і виконання бюджету.

X. Керівництво і контроль. Цей розділ включає заходи по здійсненню директором і завучем керівництва окремими ділянками роботи школи і системи внутрішкільного контролю: перевірку виконання навчальних планів і програм, якості знань, умінь і навичок учнів; відвідування і аналіз уроків і практичних занять учнів; організацію і перевірку позакласних і позашкільних заходів; керівництво роботою методичних об’єднань, класних керівників, учнівських організацій; допомогу в роботі комсомольської і піонерської організацій; проведення нарад з питань навчально-виховної роботи; вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду; перевірку виконання рішень педагогічної ради; наради при директорі, їх тематику.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто