Організація освіти в час інформаційної цивілізації

Липень 8th, 20131:17 pm

0


Організація освіти в час інформаційної цивілізації

Освіта – це сфера соціокультурної практики, що забезпечує передачу культури і виступає як компонент становлення особистості. Традиційно система освіти орієнтувалася на науку, однак сучасність піддає науку серйозній критиці.

Вчені виділяють три види інтелектуальних здібностей, формованих освітою: знання, розуміння й інтелектуальне вміння. Навчений розум не здатен відкрити нове. Тому, щоб визначити, якою має бути правильна освіта, потрібно з’ясувати, в чому полягає сенс життя, що ми хочемо отримати, а що можемо. На ці питання допомагає відповісти філософія освіти, тобто область філософського знання, що має своїм предметом освіту.

У вітчизняній філософії найбільш чітко ця думка була виражена так: філософія по відношенню до педагогіки виступає як її теоретична основа, а педагогіка є прикладної філософією.

Освіта – ключова проблема сучасності. Введені єдині норми утворення, підвищення ролі гуманітарної освіти, розвиток особистості, акцент на вузьку спеціалізацію – все це підвищує рівень розвитку, управління, однак, не дивлячись на все, падає рівень освіченості. Такий підхід хай і не так гармонійно розвивав особистість, однак забезпечував можливість створення принципово нових технологій за рахунок глибоких пізнань.

Слово інновація стало вживатися практично в усіх програмах розвитку суспільства. В освіті інновація стала розглядатися не тільки як нова філософія освіти, але і як предмет вивчення нової галузі педагогіки – педагогічної інноватики.

Ніхто не сперечається з необхідністю впровадження нових технологій, однак таке захоплення нововведеннями пов’язано, швидше за все, з незадоволеністю якістю функціонування освітніх систем. Підвищення якості освіти неможливо без залучення, зацікавленості учнів. Освічена людина майбутнього повинен володіти такими якостями: висока філологічна культура, високі духовні цінності, системне логічне мислення, наукове сучасний світогляд і тільки потім – професійна компетентність.