Організація роботи журналістів у редакційних підрозділах

27 Квітня, 201211:33 pm

0


Організація роботи журналістів у редакційних підрозділах

Відділи редакції. Практика сучасних друкованих видань вживає термін “відділ” у двох значеннях: 1) відповідне місце на газетній полосі з певною добіркою матеріалів, здебільшого однієї тематики (офіційний відділ, відділ оголошень, відділ реклами тощо); 2) структурна одиниця редакції, поділ її творчих працівників для повного та всебічного висвітлення окремих питань, тем, жанрів. На занятті студенти повинні розглянути друге значення терміна, засвоїти основні принципи поділу газетної редакції на відділи, уміти характеризувати діяльність кожного.

Відділ у сучасній газеті – основна творча складова редакційного колективу. В ньому планують, пишуть, готують матеріали до друку, проводять роботу з позаштатними авторами. Очолює відділ завідувач (редактор відділу або начальник), до його складу входять також два-три кореспонденти.

Поділ редакції на відділи залежить від багатьох чинників, з яких головний – тип видання.

Усі відділи газети класифікують на кілька груп, залежно від призначення і завдань, які вони мають виконувати. Це, зокрема, такі відділи, як галузеві, регіональні (територіальні), функціональні, жанрові, тимчасові, позаштатні.

Галузеві відділи (відділ промисловості, сільського господарства, народної освіти) раніше були домінуючими у структурі виконання творчої частини редакції. Сьогодні їх практично відсунули на другий план проблемні відділи (висвітлюють економічні, політичні, соціальні проблеми тощо), які найчастіше так і називають: відділ політики, відділ економіки.
Регіональні (територіальні) відділи відображають події, що відбуваються лише в межах певного регіону (області, країни).

Функціональні відділи виконують функції, які не входять до обов’язків галузевих відділів, пов’язані із забезпеченням видання матеріалів певного характеру (відділ внутрішньої інформації, відділ ілюстрацій, відділ листів тощо).

Жанрові відділи займаються підготовкою матеріалів у якомусь певному жанрі або групі жанрів (відділ сатири, відділ інтерв’ю тощо). Студентам слід звернути увагу на особливості структури кожного відділу редакції та організації його роботи – планування, системи рубрик, склад його активу, характеру відділів у галузевих виданнях, тижневиках, журналах. Тип видання, завдання і спеціалізація відділу обумовлюють особливості поділу праці між його співробітниками. Студенти повинні чітко усвідомити роль і обов’язки завідувача відділу – керівника невеликого колективу, й кореспондентів відділу, репортерів – у відділі інформації (інформаційній службі). Крім обов’язків, пов’язаних з підготовкою матеріалів за профілем відділу, його співробітники виконують і низку загальноредакційних обов’язків – працюють з активом, з листами читачів, беруть участь у випуску номерів видання тощо.

У редакціях більшості сучасних газет до складу низки відділів входять оглядачі й спеціальні кореспонденти. В інших виданнях вони підпорядковуються редактору або заступникові головного редактора. Для студентів важливо збагнути роль оглядача (як політичного, так і економічного, спортивного, міжнародного) в редакції, специфіку організації його роботи.

Посада спеціального кореспондента у регіональній пресі останнім часом практично скасована, але там, де вона збережена (центральні та регіональні офіційні видання), її обіймають найбільш досвідчені журналісти, яким доручають виконання найскладніших творчих редакційних завдань. Для власкора притаманне поєднання універсальності, володіння найважливішими жанрами публіцистики з універсальністю.
Вивчення студентами матеріалу дає уявлення не тільки про штатні відділи, а й позаштатні (тимчасові, громадські), особливості діяльності та організації їхньої роботи. Студенти повинні знати, що в деяких газетах, особливо багатотиражних, позаштатні відділи є основою для всебічного висвітлення життя того чи іншого підприємства. Так, в університетській газеті “Универия” створено позаштатні відділи науки, побуту, спорту.

Оцінюючи роботу відділів, студенти повинні звертати увагу на те, які саме відділи готують до друку оперативну інформацію. Організація роботи журналіста в редакції. Вивчаючи це питання, студенти повинні з’ясувати для себе, що робота журналіста, як і будь-яка інша сфера виробничої діяльності, розпочинається з укладення трудової угоди з редакцією, в якій журналіст зобов’язується виконувати роботу на певній посаді з дотриманням правил внутрішнього розпорядку, за що редакція гарантує заробітну платню та забезпечує умови для праці. Влаштовуючись на роботу, журналіст уже в редакції обирає собі певну галузеву, функціональну або жанрову журналістську спеціалізацію (політолог, власний кореспондент, коментатор тощо).

Переходячи до ознайомлення з функціональними та посадовими обов’язками власного кореспондента, студенти насамперед повинні усвідомити, що власкор – це “очі й вуха” редакції, її представник у регіоні, на місці. Тільки з’ясувавши завдання та основні обов’язки власкора, студенти ознайомлюються з особливостями його роботи.

Організація роботи журналістів у редакційних підрозділах – Частина 2