Організація системного еколого-економічного обліку природоохоронної діяльності підприємств

Лютий 6th, 20131:40 pm

0


Організація системного еколого-економічного обліку природоохоронної діяльності підприємств

В останні роки значна кількість дослідників схиляються до думки про необхідність синтезу екологічних і антропоцентричних точок зору. Експлуатація природи в економічних цілях досягла своєї межі. Надмірна експлуатація деяких функцій природного середовища стала приносити шкоду в його кінцевій формі, оскільки вигоди, одержувані від деяких видів її використання, супроводжуються втратами серед інших видів такого споживання. Експлуатація природних ресурсів в інтересах проміжного ефекту повинна поступитися місцем довгострокової концепції збереження біосфери, як для потреб суспільства, так і для потреб самої природи. Такий розвиток подій мав вплив не лише на природу, а і на здоров’я людей. Тому перед влаштуванням на роботу кожен працівник повинен купить медицинскую книжку і пройти всі обстеження.

Останнє повинне бути прийняте до уваги при формуванні комплексної системи екологічного та економічного обліку. Така система повинна бути результатом синтезу між екологічною та антропоцентричною (економічною) точками зору.

Система комплексного екологічного та економічного обліку повинна не лише включати ринкові аспекти національних рахунків, але і використовувати широку концепцію економічної оцінки.

На нашу думку, основним завданням еколого-економічного обліку є вимірювання впливу, що чиниться на природні баланси виробничою діяльністю. Активи природного середовища, в тій чи іншій мірі витрачаються господарською діяльністю, можна прийняти або представити за природний актив або природний капітал.

Основною перевагою еколого-економічного обліку є те, що він охоплює як національні рахунки, що містять інформацію про господарську діяльність, так і рахунки природоохоронного характеру, що відображають фізико-вартісні потоки в цій сфері. Однак така інтеграція не може бути реалізована в повному обсязі, оскільки відсутня повноцінна інформація про еколого-економічних процесах. Головними причинами тут є не тільки фінансові труднощі, а і інші труднощі, що виникають при моделюванні кліматичних, фізичних, хімічних, біологічних процесів, що відбуваються в навколишньому середовищі.

Комплексна система еколого-економічного обліку повинна охоплювати, на наш погляд, наступні складові частини:

а) відображення економічних потоків і запасів з існуючої системи економічного обліку з їх подальшою деградацією для з’ясування вартісних потоків і активів, пов’язаних з використанням природного середовища і еколого-економічного аналізу;

б) еколого-природні запаси і потоки, по відношенню до яких можливе використання альтернативних вартісних оцінок;

в) натуральні показники про потоки природних ресурсів з навколишнього середовища у виробництво і їх інтегрування в економіку, а також відходів економічної діяльності, що потрапляють у природне середовище;

г) систему допоміжних параметрів і показників, необхідних для цілей аналізу.

Звідси, однією з цілей еколого-економічного обліку та аналізу є пошук бази для прийняття управлінських рішень щодо сталого розвитку еколого-економічних систем.

Враховуючи складний характер взаємозв’язку суспільства і природи, найбільш загальні методи їх аналізу і оцінки є і найбільш суперечливими.

Отже, допоміжна система повинна бути одночасно цільної і в ній повинні враховуватися різні наукові напрями.

Це можливо, якщо проаналізувати пряме і непряме вплив економічного використання навколишнього середовища на виробництво, що передбачає наявність тісних взаємозв’язків між класичними системами обліку і допоміжними, відображають природоохоронні аспекти. Зв’язки між ними можна використання для створення узагальнюючих еколого-економічних моделей.

В даний час система еколого-економічного обліку орієнтована на національний, загальфедеральний рівень, а розбивка по регіонах носить допоміжний характер.

Найважливішою складовою частиною еколого-економічного обліку є оцінка взаємодії між природним середовищем та економікою в натуральному вираженні, що досягається шляхом складання матеріально-енергетичних балансів, таблиць співвідношення витрат і результатів. Вони досить тісно пов’язані із вартісними потоками та активами.

Розширений варіант еколого-економічного обліку та аналізу особливо цінний для розуміння соціальних і демографічних причин, що обумовлюють вплив суспільства на навколишнє середовище і наслідків цього впливу на рівень життя людини. Крім того, можуть бути розглянуті результати обліку екологічних функцій як виробництва екологічних послуг. І, нарешті, розширений варіант означає спробу ввести в конкретному кількісному вираженні більш широке поняття «продукції виробництва та послуг» на основі екстерналізації внутрішніх проміжних витрат природоохоронного характеру. Останнє дозволяє давати узагальнюючу характеристику еколого-економічної ефективності.