Організація трудового навчання на промисловому підприємстві

Вересень 23rd, 201412:20 pm

0


Організація трудового навчання на промисловому підприємстві

Трудове навчання може проводитись фронтально, побригадно або індивідуально. Фронтальна форма передбачає заняття з усією групою. У навчальному цеху, лабораторії чи конструкторському бюро підприємства під керівництвом викладача.

Для фронтальних занять треба заздалегідь подбати про забезпечення всіх студентів робочим місцем, відповідним інструментом і матеріалом, спланувати тему, зміст практичної роботи, форми і методи її виконання. Такий вид практики проводять з участю інженерно-технічного персоналу базового підприємства.

Групова форма організації навчання здебільшого застосовується на першому етані трудового навчання; вона забезпечує можливість оперативно керувати практикою учнів.

Групові заняття складаються з інструктажу керівника і виконання навчально-трудових завдань учнями.

При груповій формі організації навчання:

1) кожний учень забезпечується індивідуальним робочим місцем;

2) план і програма будуються так, щоб забезпечити учням систематичність і наступність оволодіння трудовими уміннями і навичками;

3) інструктаж провадиться в таких трьох основних формах: у вигляді фронтального інструктажу до початку роботи; фронтального інструктажу після завершення роботи; індивідуального поточного інструктажу учнів у ході виконання роботи.

Практичні роботи при такій організації навчання добирають так, щоб вони відповідали меті навчання, були передбачені програмою.

Це означає, що вони мають забезпечувати можливість випуску корисної продукції, включати елементи планування, вимірювання, контролю, наладки і монтажу, а також раціональної організації праці і заощадження матеріалів.

Трудове навчання на другому етапі тісно пов’язується з завданням дальшого розширення спеціальних знань учнів.

На цьому етапі учні глибше вивчають різні види і моделі технологічного устаткування, засоби їх експлуатації, застосовують інструменти й пристрої, опановують більш складні види роботи, передові методи праці, засвоюють способи планування технологічних процесів, розрахунки їх режимів, ознайомлюються з напрямами технічного прогресу в даній галузі виробництва, раціоналізації праці і ефективного використання техніки тощо.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто