Основа розвитку інноваційної діяльності підприємства

12 Червня, 201310:28 am

0


Основа розвитку інноваційної діяльності підприємства

Сучасні підприємства, що діють у складному, нестабільному економічному середовищі з високим рівнем невизначеності, повинні безупинно змінюватися. Уміння здійснювати необхідні зміни, перебудовуватися, адаптуватися є сьогодні найважливішою характеристикою, що забезпечує їх конкурентоспроможність і успішне функціонування в довготривалій перспективі. Більше того, швидка реакція на зміни шляхом впровадження нововведень на підприємствах стає додатковим чинником конкурентної боротьби.

Не всяка ідея стає програмою науково-дослідницької роботи або відкриттям. Згідно з американськими та англійською оцінками, лише 10-30% ідей можуть стати запатентованими винаходом, але всього 0,5 – 3,5% здатні в тій чи іншій мірі окупити себе. Згідно з оцінками окремих американських фірм, промисловому підприємству необхідно в середньому 58 ідей, щоб забезпечити собі успіх на ринку за допомогою одного виробу, 55% інновацій – продуктів неминуче вимагали поновлення процесів і 25% – безпосередньо зміни використовувалася до цих пір технології.

У дослідницькій сфері зародилися 5% ідей, решта ідеї з’явилися завдяки існуванню конкретних потреб. В області громадянських інновацій 1/3 з них представляє модифікацію вже існуючих технологій, 2/3 були новими, 58% – з них вироби, 25% – виробничі технології, 18% – ставилися до області відновлення деталей і вузлів. Ідею нового технічного рішення або ж шлях до нього в 45% випадків “вказали” на потреби ринку, в 30% випадків – умови виробництва, лише 21% випадків – аналіз технічних можливостей. 46% відкриттів були отримані завдяки підготовленості та досвіду винахідників, 30% – завдяки особистим контактам в рамках підприємств і лише 3% винаходів з’явилися в результаті ініціативи дослідницького підрозділу. При цьому інновації існують як ланка єдиного ланцюга і треба вчасно готувати і забезпечувати їх необхідними ресурсами.

Наприклад, глобальні інновації стимулюють керівників підприємств забезпечувати комфортні умови для праці свого персоналу – в приміщеннях встановлюють кондиционери neoclima, зручні меблі та інші засоби для забезпечення максимального комфорту.

Інновації в системі функціонування економіки виступають, перш за все, як матеріальна основа підвищення ефективності виробництва. Саме вони грають першу роль у нарощуванні обсягів випуску продукції, завдяки використанню нововведень забезпечується її якість і конкурентоспроможність, знижуються витрати.

На основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду оцінки нововведень за ступенем готовності до використання в господарській практиці, всі нововведення можна поділити на 5 груп:

1) фундаментальне і пошукова дослідження,

2) прикладне дослідження,

3) дослідно-конструкторські розробки,

4) нововведення, що освоюються,

5 ) освоєні нововведення.

Число інноваційно-активних підприємств найбільше збільшується в галузі машинобудування, харчової промисловості та хімічної промисловості.

Інноваційна діяльність, дає поштовх до розвитку підприємств, є первинним імпульсом порушення рівноваги і додання підприємству активної ролі. Без використання нововведень неможливе підвищення рівня продуктивних сил, а, отже, не можна створити умови поступального розвитку виробництва, оскільки інноваційна діяльність виступає як об’єктивний елемент системи функціонування підприємств, вона формує механізм її саморозвитку.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.