Основні ресурси впливу

Квітень 24th, 201310:47 am

0


Основні ресурси впливу

Найважливішим ресурсом впливу, що визначає потенційну впливовість групи, є її легітимність. Так, найлегітимнішими для американських законодавців є загальнонаціональні об’єднання. Другим ресурсом впливу є значимість конкретної групи інтересів з точки зору суспільних інтересів. Профспілки, підприємницькі асоціації можуть організувати страйк з важкими еконо­мічними наслідками для країни, тоді як страйк учителів може не мати тако­го економічного ефекту. Нарешті, важливим ресурсом, що його використовують групи інтересів, є їхні політичні можливості, що, у свою чергу, залежать від фінансового, орга­нізаційного, інформаційного забезпечення групи та її чисельності. Забезпе­чена група інтересів може купити собі цілу газету чи часопис.

Величина фінансових ресурсів впливає на активність групи інтересів, можливості її участі у різно­манітних акціях, нарешті на її чисельність. Важливим ресурсом політичного впливу груп інтересів є їх чисельність, мобілізаційна здатність і активність членів. Чисельність і мобілізаційна здатність організації під час виборів є важливою для політичних партій, ко­ли вони шукають масової підтримки. Завдяки збору членських внесків і доб­ровільних пожертв матеріальні можливості численної групи інтересів знач­но підвищуються. В одних випадках групи діють через пряму взаємодію з владними структу­рами чи окремими особами при владі; в інших — через парламентські та ін­ші лобі; ще в інших — звертаються до масових акцій протесту або підтримки