Основні напрями діяльності соціального педагога в загальноосвітній школі

17 Травня, 20111:52 pm

0


Основні напрями діяльності соціального педагога в загальноосвітній школі

Основні напрями діяльності соціального педагога в загальноосвітній школі

Педагогічний аналіз ролі та діяльності різних соціальних інституцій і груп як середовища та чинників соціалізації дозволяє вітчизняним і зарубіжним ученим виокремити унікальні якості й роль суспільної системи освіти й особливості такого освітнього закладу, як школа. Адже для всіх інших інститутів соціалізації її успішність  є лише  умовою  їхньої власної життєдіяльності, самоорганізації та розвитку, або ж хоча й вагомим, але тільки одним    з елементів їх головної функціональної мети. Тільки школа – це спеціалізована суспільна установа, головною й найважливішою   метою   якої   є   саме   створення   базових особистісних   умов   і   можливостей   подальшої   соціалізації (інкорпорації) молоді в інші соціальні групи та спільноти – її навчання, виховання, розвиток і базова соціалізація. Інкорпорація (вступ і прийняття) дітей до школи, освоєння ними класу і школи як первинної соціальної групи, прийняття статусу і виконання ролі учня є як фазою, так і інструментом шкільної соціалізації. У структурі процесу шкільної соціалізації можна вирізнити три головних її складових: початкову, базову та післябазову. Певним чином вони є співвідносними з віковими та освітніми рівнями, хоча й не завжди і не у всіх відношеннях збігаються з ними. Етапи   шкільної   соціалізації   є   хронологічно   послідовними складовими цілісного і багатовимірного педагогічного процесу. Його метою  є забезпечення  базових особистісних підвалин життєвої готовності, соціальної компетентності та адекватності молодої людини. Кінцевою метою шкільної соціалізації учнів є формування   готовності   молодої   людини   бути   учасником відповідної сфери суспільного життя.

 

В Україні діяльність соціального педагога у загальноосвітній школі здійснюється за шістьма основними напрямами: діагностичний, що включає соціальну паспортизацію класів, роботу з реалізації програми “Діти України”, роботу в куточку “Соціального педагога”. Медико-психолопчний напрям передбачає забезпечення медико-психологічної допомоги  соціумі, патронажну роботу з дітьми з обмеженими фізичними можливостями, роботу з напівсиротами та сиротами. Організація дитячих та молодіжних ініціатив – це третій напрям роботи соціального педагога у загальноосвітній школі, який передбачає організацію дитячого бюро соціальних послуг, реалізацію програми “Учень – учень”, різноманітних шкільних об’єднань (типу “Старший брат”). Четвертий напрям має на меті реалізацію методичної та інформаційної допомоги, а саме – консультації у наукових центрах, робота шкільного радіо та інших засобів масової інформації, робота у класі “Юний соціальний педагог”, підготовка щомісячної сторінки “Дорослі і діти” у місцевій газеті. За п’ятим напрямом здійснюється педагогічна анімація та організація дозвілля: проведення народних, дитячих та сімейних свят, як от Олімпіада трієчників, книжка-довгожитель тощо. Останній напрям включає роботу з проблемними сім’ями: контроль за забезпеченням безпечних умов соціально-педагогічного патронажу; роботу з багатодітними сім’ями: одинокими (неповнолітніми) матерями. Це не означає, що робота соціального педагога у загальноосвітній школі ведеться виключно за цими напрямами, адже їх невід’ємною частиною, наприклад, є термінова допомога дитині чи підлітку, які потрапили у проблемну ситуацію тощо.

 

Поряд з традиційними загальнопедагогічними соціальний педагог використовує такі форми і методи соціально-педагогічної роботи, зокрема, у початковій школі – коментоване малювання, рольові та імітаційні ігри, сімейні уроки, твір на певну тему, розважальні паузи у навчання; у середній – розв’язання різноманітних ситуацій морального вибору, колективний малюнок на певну тему та його обговорення, організація бесід, заняття за інтересами; у старшій школі – спеціально розроблені способи визначення рейтингу досягнень, тренінги самоконтролю, визначення причинних схем поведінки, сценарій фільму про себе, дискусія на певну тему, реферат про себе, оточуючих, рецензія на подію, рольові та імітаційні ігри. Соціальний педагог у загальноосвітній школі повинен тісно взаємодіяти з педагогами, класними керівниками, шкільним психологом, включатися у психодіагностичні обстеження, співпрацювати з батьками учнів. Така робота даватиме ефект зворотного звязку, зумовить своєчасне коригування установок дитини, її поведінки, підвищить роль мотивації навчальної діяльності у цілому.

 

Алла Дулгер
Науковий керівник – доц. Кобилянська Л.І.