Основні обов’язки працівників з питань охорони праці

22 Лютого, 20102:19 pm

0


Основні обов’язки працівників з питань охорони праці

Основні обов’язки працівників з питань охорони праці

Обов’язки працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці (ст. 18). Працівник зобов’язаний:

  • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного Та індивідуального захисту;
  • додержуватись зобов’язань щодо охорони праці передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
  • проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівники зобов’язані:

а) працювати чесно і сумлінно, додержуватись дисципліни праці — основи порядку на виробництві вчасно і точно виконувати розпорядження — адміністрації використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватися від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їхні трудові обов’язки;

б) підвищувати продуктивність праці вчасно і ретельно виконувати роботи відповідно до завдань, норм виробітку, домагатися перевиконання цих норм;

в) поліпшувати якість роботи і продукції, що випускається, не допускати браку в роботі, додержуватись технологічної дисципліни;

г) дотримуватись вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці й протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами й інструкціями, працювати у виданому спецодязі, спецвзутті, користуватися необхідними засобами індивідуального захисту;

д) вживати заходів до негайного усунення причин і умов, що перешкоджають чи утруднюють нормальне виробництво (простій, аварія) і негайно повідомляти про те, що трапилося, відповідним .посадовим особам;

е) утримувати своє робоче місце, устаткування і обладнання у порядку, чистоті та справному стані, а також дотримуватись чистоти в цеху (відділі) і на території підприємства, дотримуватися встановленого порядку збереження матеріальних цінностей і документів;

ж) берегти майно підприємства, ефективно використовувати машини, верстати й інше устаткування, дбайливо ставитись до інструментів, вимірювальних приладів, спецодягу й інших предметів, які видаються у користування працівникам, ощадливо і раціонально витрачати сиров’ину, матеріали, енергію, паливо й інші матеріальні ресурси;

з)’ поводитися гідно, бути чемними з колегами та партнерами по роботі, дотримуватись правил громадського порядку.

Коло обов’язків (робіт), що виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником робіт і професій робітників, кваліфікаційним довідником посад cлужбовців, а також технічними правилами, посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими у встановленому порядку.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.