Основні права й обов’язки уповноважених трудових колективів з питань охорони праці

18 Лютого, 20102:09 pm

0


Основні права й обов’язки уповноважених трудових колективів з питань охорони праці

Інститут уповноважених трудових колективів з питань охорони праці створюється на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності видів їх діяльності та чисельності працюючих для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

Діяльність уповноважених проводиться на підставі положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці, яке розробляється відповідно до Типового положення і затверджується загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства.

Уповноважені з питань охорони праці обираються на загальних зборах (конференції) колективу підприємства або цеху, дільниці з числа досвідчених та ініціативних працівників на строк дії повноважень органу самоврядування трудового колективу.

Працівник,який згідно з посадовими обов’язками відповідає за організацію безпечних та нешкідливих умов праці не може бути уповноваженим з питань охорони праці.

Чисельність останніх визначається рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу залежно від конкретних умов виробництва та необхідності забезпечення безперервного громадського контролю за станом безпеки та умов праці в кожному виробничому підрозділі.

Уповноважені у місячний термін після обрання за рахунок власника проходять навчання з питань охорони праці відповідно до програми, розробленої службою охорони праці підприємства, погодженої з органом самоврядування трудового колективу та профспілкою і затвердженої керівником підприємства.

Свої обов’язки уповноважені з питань охорони праці виконують, як правило, у процесі виробництва, безпосередньо на своїй дільниці зміні у бригаді. Уповноважені з питань охорони праці не рідше одного разу на рік звітують про свою роботу на загальних зборах (конференції) трудового колективу, яким вони обрані.

Відповідно до типового положення, уповноважені з питань охорони праці з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві, оперативного усунення виявлених порушень здійснюють контроль за:

  • виконанням вимог законодавчих та нормативних актів про охорону праці;
  • забезпеченням працівників інструкціями, положеннями з охорони праці, які діють у межах підприємства, та дотриманням іх вимог працівниками;
  • своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням та обліком нещасних випадків та професійних захворювань;
  • використанням фонду охорони праці, підприємства за його призначенням тощо.

Уповноважені з охорони праці мають право:

  • безперешкодно перевіряти стан безпеки і гігієни праці додержання працівниками нормативних акті»про Охорону праці на об’єктах підприємства чи виробничого підрозділу, колектив якого його обрав;
  • вносити в спеціально заведену для цього книгу Обов’язкові для розгляду власником (керівником структурного підрозділу) пропозиції щодо усунення виявлених порушень;
  • вимагати від майстра, бригадира чи іншого керівника виробничого підрозділу припинення роботи на робочому місці у разі створення загрози життю або здоров’ю працюючих;
  • вносити пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, які порушують нормативні акти про охорону праць

Гарантії для уповноважених з питань охорони праці щодо звільнення їх з роботи з ініціативи власника або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності передбачаються у колективному договорі.

Уповноважений може бути відкликаний до закінчення терміну своїх повноважень у разі незадовільного їх виконання тільки за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу, який його обирав.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.