Основні властивості та значення пам’яті у житті людини

5 Листопада, 20119:18 am

0


Основні властивості та значення пам’яті у житті людини

Пам’ять це комплекс процесів, що протікають у центральній нервовій системі і забезпечують накопичення, збереження і відтворення індивідуального досвіду.

Пам’ять пов’язана з певними відділами головного мозку, з’єднаними між собою замкнутими ланцюгами нейронів. Нервові імпульси, які циркулюють у цих ланцюгах, змінюють процеси біосинтезу в нервових клітинах. У результаті утворюються речовини, які є матеріальними носіями пам’яті. Порушення синтезу деяких біологічно активних речовин перешкоджає утворенню слідів пам’яті, а значить навчанню.

Саме набуття індивідуального досвіду шляхом формування умовних рефлексів розглядається як процес навчання. Для того, щоб інформація відклалась в пам’яті, необхідно її декілька разів повторити, В залежності від того, що запам’ятовується людиною, розрізняють 4 види пам’яті: рухову, образну, емоційну, словесну.

Усі види пам’яті тісно пов’язані. Однакова інформація запам’ятовується за допомогою двох і більше видів пам’яті. Пам’ять має велике значення в поведінковій орієнтації людини. Без здібностей накопичувати і зберігати інформацію неможливо отримати знання, необхідні для життя. Розрізняють короткочасну (нестабільну) і довгострокову пам ‘ять.

Усі види пам’яті проявляються в двох формах: логічно-змістовній і чуттєво-образній. Перша оперує поняттями, друга — уявленнями. Розвиток і тренування пам’яті здійснюється шляхом постійних тренувальних вправ: зосередженням чіткості сприйняття, уважності, активній розумовій діяльності.

Пам’ять має велике практично значення в житті людини, її необхідно не тільки зберігати, а і розвивати. Не отруювати мозок алкоголем, нікотином, наркотиками. Ці речовини порушують кровообіг в судинах мозку, порушують зв’язки між нейронами і самі нервові клітини, які в процесі життя майже не відновлюються. Тому виникають багато супутніх хвороб, які потребують високотехнологічного лікування. Я знаю, клиники израиля надають послуги такого лікування, тому рекомендую звертатися туди і не зволікати у разі хвороби.

Висновок: пам’ять забезпечує процеси накопичення, збереження і відтворення індивідуального досвіду і є основою адаптивного поводження людини в навколишньому середовищі.