Особливості функціонування підприємств торгівлі та інших газулей господарства

Червень 7th, 20145:23 pm

0


Особливості функціонування підприємств торгівлі та інших газулей господарства

У сучасних умовах структура капіталу є тим фактором, який дозволяє максимізувати вартість компанії. Оптимальне співвідношення власного і позикового капіталу є необхідною умовою для зниження витрат виробництва, підвищення віддачі від інвестицій, а також прискорення кругообігу і обороту капіталу, що в кінцевому підсумку веде до підвищення доходів підприємства.

У цей час, структура капіталу залежить від галузевих особливостей функціонування підприємства.

Проведених аналіз галузей економіки України показав, що практично у всіх галузях у структурі капіталу переважають власні кошти. Таке співвідношення можна пояснити з позиції особливостей функціонування підприємства, впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

З метою більш детального аналізу особливостей формування структури капіталу в галузях України нами виділено чотири основні групи факторів:

– макроекономічні;

– галузеві;

– фінансово-економічні;

– виробничо-технологічні.

Ступінь впливу даних факторів різна в залежності від галузевої приналежності підприємства. Разом з тим, визначальними факторами при формування структури капіталу підприємства є інвестиційна привабливість, технологічні чинники, структура і оборотність оборотних активів, наявність кредиторської та дебіторської заборгованості та ін..

В даний час однієї з основних проблем для функціонування підприємств є відсутність фінансових ресурсів на поповнення оборотних коштів. Це обумовлено як наявністю простроченої кредиторської та дебіторської заборгованостей, так і пов’язано з високою собівартістю виробництва.

Використовувати для цих цілей кредити комерційних банків підприємства, як правило, не мають можливості, оскільки ставка відсотків за кредит у кілька разів може перевищувати фактичну рентабельність їх активів і рентабельність продукції.

Технологія також відіграє визначальну роль при формуванні структури капіталу: визначає структуру вартості продукції, його матеріаломісткість, тривалість виробничого циклу і характер наростання витрат.

В наш час використання новітніх технологій може допомогти компанії працювати у складних ринкових умовах. Хорошим прикладом може стати Інтернет гіпермаркет, де клієнти можуть купувати весь асортимент продукції підприємства, починаючи з купівлі взуття у Києві і закінчуючи сучасними інформаційними продуктами та технікою. Використання Інтернету для торгівельного підприємства є великим плюсом.

Зовнішні умови функціонування визначають взаємовідносини підприємства з партнерами, банками, податковою службою. При цьому стабільність економічної ситуації надає можливість відстрочки платежів. В умовах нестабільної економічної ситуації, недосконалості банківської системи, невизначеності попиту підприємству необхідно збільшувати оборотні активи.

У даному випадку підприємство стикається з проблемою залучення джерел фінансування, що може призвести погіршення становища підприємства, його інвестиційної привабливості.

Таким чином, в цілому підприємства галузей економіки України мають позитивну тенденцію розвитку. Однак, найчастіше власний капітал використовується неефективно, що стримує можливості зростання прибутковості підприємства.

Одним з напрямів поліпшення даної ситуації може бути стабілізація фінансового становища, забезпечення інвестиційної привабливості та нарощення позикового капіталу в загальній структурі активів.

Літературні відомості:

Н.О. Федоренко. Галузеві особливості формування структури капіталу підприємства. // Економічні проблеми сталого розвитку, 21-25 квітня 2008 р. – Суми : СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 195-196.