Особливості мотивації персоналу в сфері туризму і сервісу

Лютий 20th, 20133:05 am

0


Особливості мотивації персоналу в сфері туризму і сервісу

Концепція розвитку та стимулювання людських ресурсів організації складається з трьох блоків, кожен з яких включає ряд елементів, розташованих по зростаючій, що сприяє посиленню впливу заходів щодо створення позитивної мотивації в цілому. Так перший блок – базовий рівень – включає такі елементи:

1. Базова зарплата – це надзвичайно детермінуючий фактор, і одночасно, фактор змагання однієї компанії з іншого, хоча при відносно низькій вартості компанії, що іноді має місце в сервісно-туристському секторі, даний мотивуючий фактор слід застосовувати з обережністю.

2. Система бонусів-пільг для персоналу. Пільги складають основну лінію пропозицій з найму персоналу. Керівництву компанії варто розробити систему бонусів. В якості прикладів можна вказати: надання ряд додаткових пільг, включаючи додаткову оплачувану відпустку, відпустку для відновлення здоров’я та по догляду за дитиною, стоматологічну страховку, планування пенсії або кредитування на купівлю житла або оплату отримання освіти дітьми працівників організації з наступним наданням випускникам робочих місць.

3. Підтримання постійного рівня робочої сили гарантує подальшу еволюцію компанії і забезпечує її існування. Керівництву компанії в сфері сервісу і туризму слід працювати на перспективу, тому заходи по розробці стратегічного планування персоналу є одними з пріоритетних.

4. Паралельний шлях планування кар’єри є одним з найбільш

привабливих стимулів для персоналу. При цьому мається на увазі, що компанія

заохочує професіоналів до вибору і здійснення власних кар’єрних планів, які поєднуються зі стратегічним напрямком розвитку організації.

5. Забезпечення досліджень і розвитку персоналу означає підтримку інтересу співробітників організації до участі у дослідницьких проектах, що є привабливим фактором для вступу в компанію і для підтримки лояльності.

Другий блок – організаційне оточення – складається з елементів:

1. Культура організації. Багато компаній намагаються культивувати командний дух і оригінальну ідентифікацію компанії. Компанії сервісно-туристського сектора економіки зацікавлені в залученні клієнтів, а також хороших фахівців на роботу за допомогою демонстрації успішної організаційної культури, тому розробка та впровадження системи її принципів є однією з найактуальніших завдань. Кожен робітник має думати над способами покращення сервісу для клієнтів. Особливу увагу треба звертати на харчування – багато туристів не мають змоги добре харчуватися в дорозі, тому їм можна запропонувати кисломолочні продукти на основі симбилакт. Більш детально про цей продукт можна прочитати на їх сайті: симбилакт цена – zakvaski.com/.

2. Навчання і розвиток. У більшості організацій сфери сервісу і туризму дана проблема стоїть досить гостро, тому що на всіх рівнях бізнесу відзначається сьогодні брак професіоналів в даній сфері.

3. Визнання та винагорода. Важливість виразу схвалення своїм службовцям і важливість нагороди визнається як психологами, так і менеджерами-практиками. Було б бажано, щоб всі співробітники компанії інформувалися про зразкове вкладі в компанію, зробленому їх товаришами по службі, і брали участь у трудових змаганнях.

4. Комунікації. Слід зазначити важливість прозорих комунікацій в організації для представлення думки співробітників і прояви повагу до їх очікуванням.

Третій блок – гнучкість – включає елементи:

1. Пільги для службовців – «стиль кафетерій», тобто пропозиція двох типів пільг: базисні пільги і оптимальні пільги з подальшим вибором пріоритетного набору власне працівником. В рамках організації сервісу та туризму застосування даної моделі може знайти достатньо широке поширення, тому що незаперечна привабливість продукту галузі для споживача.

2. Мобільність. Слід заохочувати мобільність в межах компанії (проведення внутрішніх кар’єрних ярмарків і т. д.), що дозволяє працівникам бути менш схильними до звільнення з компанії.

3. Робочий розклад. Мова йде про надання співробітникам гнучкого розкладу, коли початок і закінчення робочого часу періодично змінюється навколо певного періоду. Ми вважаємо, що вміле розподіл робочого часу в організації сфери сервісу і туризму може забезпечити підвищення ефективності діяльності, так як багато співробітників проводять більшу частину часу не за власним робочим столом в офісі, а на різних зустрічах, виставках, презентаціях, в офіційних установах при оформленні документів і т.д.

Таким чином, ми вважаємо, що нова система мотивації персоналу в сервісних і туристських організаціях, заснована на комбінації традиційних способів і гнучких методів, надасть менеджерам можливість для розробки власної програми стимулювання співробітників, виходячи з потреб конкретної компанії.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.