Особливості побудови інформаційної системи управлінські витрати

Березень 3rd, 201312:38 pm

0


Особливості побудови інформаційної системи управлінські витрати

З настанням ери інформатизації, особливо важливу роль починає грати інформація і принципи її обробки найбільш ефективним способом. Все більш високі вимоги пред’являються до методів і механізмів, які забезпечують роботу підрозділів і служб підприємств, органічно вбудовуючи їх у єдиний бізнес-процес. Таким чином, важливого значення набуває розробка інформаційних систем. Нами був досліджений приклад розробки економічної інформаційної системи «управлінські витрати» на прикладі підприємства енергетики і електрифікації. Необхідно відзначити, що планування та облік управлінських витрат є одним з найбільш важливих аспектів діяльності будь-якого підприємства.

Для системного аналізу розглянутої предметної області характерна наявність певних типів стандартних компонентів. Поєднання цих характерних елементів в певній послідовності, що диктується структурою проблеми і причинно-наслідковими зв’язками, і призводить до її системної рішенням.

Зазначимо, що поняття системи охоплює комплекс взаємозалежних елементів, що діють як єдине ціле. У відповідності з цим практично кожен економічний об’єкт можна розглядати як систему, що прагне в своєму функціонуванні до досягнення певної мети.

Мета розробленої інформаційної системи – раціоналізувати і регламентувати технологічну модель вирішення задачі формування управлінських витрат, і знизити трудомісткість виконання певних операцій, щоб уникнути необґрунтованих втрат робочого часу. Для зручності в системі розроблявся веб інтерфейс, для чого потрібний доступ до мережі кожному працівнику. Тому для початку нам потрібно було дізнатися як підключити роутер.

Автоматизація даного процесу дозволить вирішити ряд завдань:

• Узгодження розноситься сум витрат зі статтями витрат.

• Стикування позицій затрат.

• Своєчасний контроль зведених планових і фактичний витрат.

• Оперативний аналіз рознесення витрат.

• Формування та контроль кошторисів витрат служб, відділів та виконавчої дирекції.

• Формалізація форм звітності та документообігу.

• Стандартизація структури і складу собівартості.

Інформаційна система розроблена з використанням традиційного методу проектування з побудовою інфологічної схеми, і case-засобів-BPwin і ERwin.

На основі побудованої інформаційної системи був розроблений програмний продукт, побудований за допомогою середовища програмування Delphi.

У висновку необхідно відзначити, що створена інформаційна система є повністю функціонуючий продукт, але, тим не менш, це не остаточна версія. Інформаційна система повинна безперервно розвиватися, доопрацьовуватися та вдосконалюватися, що дозволить підвищити її ефективність.