Особливості побудови сучасної програми з музичного навчання

Березень 26th, 20135:15 am

0


Особливості побудови сучасної програми з музичного навчання

Відповідно до сучасної концепції розвитку художньої освіти, сформульованої відповідно до вимог теперішнього часу і запитами сучасного суспільства, головна мета навчання – формування музичної культури дітей як невід’ємної частини їхнього духовного розвитку, як важливої ​​складової повсякденному житті освіченої людини. До недавнього часу діючі програми пропонували однакові форми і методи реалізації завдань навчання. Це знеособлювало навчальний процес і не дозволяло застосувати принципи і методи особистісно-орієнтованого навчання на практиці. Сучасна ідея загальної музичної грамотності може бути найбільш повно реалізована в програмі додаткової освіти, де основною метою є формування в учнів основи культури музикування в самому широкому сенсі цього слова і у відповідності з їх запитами і природними здібностями.

У процесі навчання музиці педагог допомагає учневі придбати музичні знання, вміння та навички, і допомогти творчо використовувати накопичений досвід.

У програмах загальноосвітніх шкіл в силу їх завантаженості приділяється мало уваги питанням музичної освіти дітей, які виявляються абсолютно непідготовленими і беззахисними перед агресивним музичним середовищем засобів масової культури. Установи додаткової освіти покликані допомогти в цій ситуації. Спонукання дітей до піднесених переживань, емоційно позитивних музичних вражень, виховання почуття любові до прекрасного і творче позитивне ставлення до життя, дозволяють боротися з цими проблемами, пропагуючи здоровий спосіб духовного життя. Навчання грі на музичному інструменті, гітарне виконання добре впливає на психіку дитини, сприяє усуненню стресу і організації вільного часу.

Практика показує, що при індивідуальному підході з урахуванням вікових, психічних і фізичних особливостей, заняття на музичному інструменті дозволяють емоційно розкритися і проявитися творчим задаткам. Основною концепцією освітньої програми є рівноправне об’єднання навчання, виховання і розвитку, як основи гармонійного становлення особистості учня.

В наш час розроблено ряд програма художньо-естетичному напряму, які складені для роботи в музичних студіях, часто по спеціальності класична гітара. Музична освіта, розвиток і виховання реалізується через основний вид діяльності – гітарне виконавство.

За основу програми беруть типову програму дитячих музичних шкіл, програма курсу навчання гри на гітарі музичного факультету заочного університету мистецтв, а також типова програма роботи студій гітари, функціонуючих на базі загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів додаткової освіти.

Враховуючи педагогічний досвід, педагогічна програма може бути доповнена і перероблена в залежності від особистих потреб учнів. Особливістю програми є поєднання різних форм організації навчально-виховного процесу та поетапність реалізації.

Метою програми є залучення дітей до музичного мистецтва, прищеплення їм інтересу і любові до музики і гітарного виконання, творче відношення до набутих знань.

До завдань навчання ми віднесли:

1. Набуття дітьми музичних знань і практичних навичок, необхідних для подальшої самостійної музичної діяльності.

2. Ознайомлення учнів з світовою музичною культурою.

3. Ознайомлення учнів з відомими виконавцями на гітарі.

4. допомога в підборі класичної гітари з урахуванням усіх побажань учня і рекомендацій вчителя.

4. Навчання основам музичної грамоти та гітарного виконання.

5. Виявлення музичних і творчих здібностей у дітей з метою їх подальшої професійної орієнтації.

Завдання з виховання учнів:

1. Формування естетичних ідеалів і позитивних моральних якостей.

2. Формування навичок трудової спільної діяльності в колективі.

3. Виховання працьовитості, дисциплінованості, вольових якостей, цілеспрямованості, посидючості, концентрації уваги.

4. Формування навичок публічних виступів на концертах, конкурсах, фестивалях.

Завдання розвитку учнів:

1. Формування образно-емоційного музичного мислення.

2. Розвиток емоційної сприйнятливості до музики.

3. Формування творчого ставлення до процесу навчання.

4. Розвиток слухової, рухової, зорової пам’яті, узгодженості рухів і їх координації.