Особливості самоосвіти студентів в інформаційному суспільстві

Липень 15th, 201311:17 am

0


Особливості самоосвіти студентів в інформаційному суспільстві

Процес самоосвіти студента потребує оновлення і розвитку з використанням сучасних інформаційних технології.

Сучасний підхід у педагогіці передбачає активну участь студента в освіті, значну частку знань йому необхідно отримати самостійно. Отже, велику роль у вищій освіті відіграє здатність студента адекватно і раціонально організувати власну освітню діяльність.

У процесі самоосвіти студенти стикаються з низкою проблем, для вирішення яких існують рекомендації з організації самостійної роботи. Головний акцент у них робиться на наявність у студентів стійкої мотивації – основний, але не єдиний чинник, що визначає успішність самостійної роботи. Ці рекомендації не поділяються на орієнтовані на студентів і призначені для викладачів і носять теоретичний характер.

У результаті дослідження розроблено модель комп’ютерної програми – помічника з організації самостійної роботи.

Основні розділи такої програми включають:

головну сторінку (вітання, відомості про процес виконання поточних завдань);

розклад аудиторних занять;

електронний щоденник (інформація про наявних завданнях або призначених консультаціях);

список проектів (проекти, над якими в даний момент ведеться робота);

інформацію про кожному конкретному проекті (етапи, графік виконання);

список необхідних дій (перелік невідкладних справ, поправок і т.п.).

Додатковими розділами можуть служити список літератури, калькулятор або форма створення нагадування, яке відображається на головній при запуску програми, а також довідка з користування програмою.

Принцип роботи програми представлений моделлю процесу створення проекту студентом:

студент заносить в електронний щоденник дати завершення кожного етапу роботи, наприклад (вибір теми, збір теоретичної інформації, проектування, оформлення);

далі, при наявності відповідної позначки, автоматично створюється новий проект, який відображається в списку проектів;

складається графік виконання роботи у розділі поточного проекту;

формується список необхідних дій, редагований студентом;

створюються нагадування, що виводяться користувачеві при старті програми.

Представлена ​​модель показує переваги використання такої програми студентом в процесі самоосвіти. Пропонований підхід до організації самоосвіти дозволяє скоординувати дії, розподілити навантаження і не упустити значущі деталі, що значно спрощує процес навчання.