Особливості створення бізнес плану та оптимізації системи управління

7 Липня, 20133:03 am

0


Особливості створення бізнес плану та оптимізації системи управління

Однією з найсерйозніших проблем, з якими стикаються підприємці, полягає в підготовці і написанні бізнес-плану. Адже бізнес-план є обов’язковим для будь-якого бізнесу.

Бізнес-план виконує три функції:

1) визначення майбутніх проектів;

2) визначення того, якою мірою досягнуто мети;

3) отримання фінансування.

Бізнес-план – це насамперед план, що викладає, як повинен вестися бізнес, щоб робити помилки на папері, а не в дійсності. У бізнес-плані висвітлюються всі сторони роботи компанії, включаючи і маркетинг, і фінанси, і операції.

Далі, бізнес-план є ретроспективним інструментом для оцінки результатів, фактично досягнутих за той чи інший період. Наприклад, на базі фінансової частини бізнес-плану складається кошторис поточних витрат, а надалі ведеться моніторинг, що дозволяє визначити, чи вкладається підприємство в заздалегідь певний бюджет.

З цієї точки зору поточний бізнес-план представляє собою основу для наступного плану. Через певні проміжки часу (тобто регулярно) план слід вивчати, щоб зрозуміти, в яких пунктах компанія від нього відхилилася, чому відбулося відхилення, що воно принесло – користь чи шкода, – і як слід діяти далі.

Не кожен підприємець в змозі створити ефективний бізнес план з першого разу, тому можна звернутися до компаній, які надають уже готові плани, ось хороший приклад: готовый бизнес проект от Inksystem – inksystem.net.

Після відкриття свого бізнесу, потрібно звертати увагу на системи планування ефективної роботи бізнесу. Сучасні моделі управління компанією сьогодні тісно пов’язані з системами внутрішнім плануванням виробничих процесів.

Сучасний досвід показує, що найбільш ефективним варіантом для розвитку системи стає використання технологій управління, в основі яких лежить застосування інтегрованих систем планування. Подібні системи можна охарактеризувати як симбіоз науково-практичного досвіду і новітніх розробок. Прикладом можуть служити інтегровані системи планування на базі ERP-стандартів і методик бюджетного планування.

Бюджетування, будучи одним з напрямків якісного розвитку планування виробничих процесів, дозволить з високим ступенем деталізації представити систему управління підприємства, зробити її інформаційно-прозорою, а значить і більш гнучкою і збалансованою. Прогнозуючі і плануючі можливості ERP-системи зможуть дати істотне зниження вартості і підвищити якість управлінських процесів на підприємстві.

Незважаючи на те, що бюджетування, як спосіб оптимізації витрат в управлінні, розроблений і застосовується досить давно, для вирішення завдань, поставлених перед сьогодні, він видається найбільш дієвим і ефективним інструментом.

Використання налагодженої системи бюджетування дозволить:

– забезпечити інформаційну прозорість у діяльності підприємства;
– підвищити рівень керованості витратами і контролювати ресурси, закладені до бюджету;
– забезпечити збалансованість показників і витрат;
– своєчасно приймати ефективні управлінські рішення.

Разом з тим, впроваджувати бюджетування в базовому варіанті – значить використовувати застарілу технологію управління. Саме можливість інтеграції систем планування на основі сформованих ERP-стандартів і застосування зарекомендували себе методик бюджетування представляється найбільш оптимальним варіантом реалізації управлінської стратегії в енергетиці.

У базовому варіанті ERP-стандарти являють собою модель управління підприємством і включають:

– планування потреби в матеріалах;

– планування виробничих ресурсів;

– планування ресурсів підприємства;

– планування ресурсів залежно від потреб.

Використання моделі управління підприємством на базі ERP-стандартів допоможе:

– оптимізувати інтеграцію, шляхом узгодження роботи різних підсистем;

– зменшити кількість помилок у повсякденній роботі підприємства;

– ліквідувати зайві операції.

Важливим аспектом впровадження даної моделі є те, що її неможливо уявити без використання інформаційних технологій.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.