Особливості забезпечення відтворення капіталу за часів транзитивності економіки

8 Червня, 201311:40 am

0


Особливості забезпечення відтворення капіталу за часів транзитивності економіки

Формування нової системи господарювання в економіці вимагає відповідних умов функціонування її суб’єктів і нових принципів взаємодії, основним з яких є плюралізм відносин власності.

Минулий процес приватизації не привів до формування ефективного інституту власності, так як даний процес не відповідав вимогам, що існували в той час економіки: відсутній досвід самостійного функціонування підприємств без участі держави; досвід роботи в умовах госпрозрахунку мало незначне число підприємств, що виробляють товари кінцевого споживання; переважання галузей ВПК в економіці, що вимагає безпосередньої участі держави у плануванні та виробничої діяльності.

Формування відносин власності – складний еволюційний процес, в основі якого лежать внутрішні закономірності розвитку господарських відносин суб’єктів економіки. Таким чином, проведений процес приватизації не може за своєю сутністю привести до бажаних результатів – формування ефективного інституту приватної власності, а дана умова є головною умовою процесу відтворення капіталу підприємств в ринковій економіці. Перехід до ринкових форм господарювання ускладнює процес відтворення капіталу підприємств тим, що структура витрат на продукцію вітчизняних товаровиробників є ресурсоємною.

Так, у структурі витрат на продукцію частка матеріальних ресурсів становить 60-70%, а частка заробітної плати, що є основним джерелом доходу робітників і основним чинником сукупного попиту, складає лише 15-16%. У той час як у розвинених в економічному відношенні країнах частка витрат на виробництво продукції складає близько 40-50%, що дозволяє формувати в достатній мірі попит на вироблену в економіці продукцію і необхідний рівень заощаджень, що забезпечує достатній обсяг інвестиційних ресурсів для відшкодування основного капіталу і структурних перетворень відтворювальної бази підприємств. Виробництво набуває позитивну кількісну і якісну динаміку тільки при збільшенні попиту і зміні його структури. Для зміни такої тенденції потрібно вводити нові методи і способи керування підприємствами. Більшість керівників та менеджерів покладаються на власні знання та досвід, коли роблять певний стратегічний хід, але багато також дивляться в гороскоп на сайті гороскоп на сегодня від goroskop.ru, перед тим, як щось вирішити.

Ресурсномістка структура виробництва в умовах вільного ціноутворення і монополізму на основні енергетичні ресурси вимагає відповідних заходів державного регулювання ціноутворення у сфері ПЕК і природних монополій, так як дана обставина в умовах інфляції призводить до знецінення і скорочення оборотного капіталу підприємств. Наявний досвід прямих поставок електроенергії дозволяє стверджувати, що можливості зниження цін на енергоносії вельми високі: тарифи завищені в 2-2,5 рази.

Важливою умовою відтворення вітчизняних підприємств є також конкурентоспроможність продукції, що випускається. В даний час близько 50% продовольчого ринку заповнено продукцією імпортного виробництва, яка в більшості своїй або не виробляється на території нашої держави, або перевершує якістю наявні вітчизняні аналоги. У цьому відношенні методами маніпулювання валютним курсом і тарифними методами необхідно встановити відповідний паритет цін на продукцію імпортного та вітчизняного виробництва, що дозволить створити для вітчизняної продукції більш сприятливі умови конкуренції з імпортними аналогами.

Таким чином, сформовані умови господарювання перешкоджають безперервному процесу відтворення капіталу підприємств і вимагають широкого комплексу заходів державного регулювання у правовій сфері, сфері промислової політики і імпортно-експортного регулювання.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.