Освітні курси і програм дистанційного навчання у вищій медичній школі

8 Серпня, 20152:17 pm

0


Освітні курси і програм дистанційного навчання у вищій медичній школі

Використання інформаційно-освітніх технологій і дистанційного навчання відкриває нові можливості для безперервного навчання фахівців та їх перепідготовки, роблячи навчання більш доступним.

В системі сучасної освіти все більшого значення і місце набувають спеціалізовані комп’ютерні методи і технології, що насамперед зумовлено необхідністю вдосконалення методичного забезпечення навчального процесу, а також широтою можливостей сучасних інформаційних технологій для підвищення ефективності освітнього процесу навчаються.

В даний час Web-технології входять в практику вищої професійної освіти і епізодично застосовуються передовими викладачами, однак, як правило, можливості таких технологій використовуються недостатньо без достатнього теоретичного усвідомлення їх сутності.

Інноваційні технології навчання дають можливість моделювання певних клінічних ситуацій, за допомогою яких навчаються можуть відпрацьовувати професійні навички в умовах, наближених до реальної клінічній практиці.

В останні десятиліття у світі спостерігається величезне зростання освітніх курсів і програм дистанційного навчання у вищій школі. Існує безліч причин для підвищеного інтересу до дистанційного навчання в сфері вищої освіти.

Програми дистанційної освіти:

– дають можливість скоротити час навчання;

– забезпечують можливість залучення студентів, курсантів з різних регіонів країни і різних місць з усього світу, тому вони можуть отримати відкритий доступ до матеріалів навчальних курсів при наявності Інтернету;

– не створюють додаткового навантаження на аудиторний фонд освітнього закладу, тому для курсів дистанційного навчання навчальних класів не потрібно;

– створюють новий ринок освітніх послуг для учнів (підвищення кваліфікації, перепідготовка, проходження додаткових програм тощо), не пов’язаних ні часовими рамками, ні просторовим становищем, і підвищують дохідність навчального закладу.

Сучасне медична освіта повинна:

– бути заснована на загальносвітовому підході і принципах доказової медицини, знанні сучасних класифікацій та рекомендацій.

– використовувати сервіси для проведення вебінарів, веб-клас;

– користуватися загальною медіатекою (відеолекції);

– бути оснащеною медичними он-лайн калькуляторами;

– бути оснащеною системою доступу до зовнішніх медичних веб-ресурсів, таких як http://meduniver.com/Medical/Book/ .

Використання в навчальному процесі на додаток до традиційних форм навчання інформаційно-освітніх веб-технологій може кардинально змінити методи позааудиторної самостійної роботи, які необхідні протягом усієї професійної лікарської діяльності.

Літературні джерела:

Л.В. Журавльова, Н. Лопіна. Впровадження елементів дистанційного навчання з використанням інноваційних веб-технологій у безперервній медичній освіті. // “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії”. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – 237 с.