Ознаки держави

Квітень 28th, 201311:57 pm

0


Ознаки держави

Для більш чіткого усвідомлення сутності поняття «держава» розглянемо її ознаки і функції.

1. Територія. Всередині держави населення теж поділяється за територіальною ознакою на адміністративно-територіальні одиниці.

2. Суверенітет – наявність системи суверенної політичної влади (законодавчої, виконавчої, судової). Реальний ступінь суверенітету кожної держави в великій мірі залежіть від її соціально-економічного, політичного, інтелектуального та силового потенціалу.

3. Наявність публічної влади. Для здійснення влади суспільство виділяє з своєї середи особливу групу людей, що професійно займаються управлінням громадськими справами і підтримкою правопорядку. Ці люди та органи державної влади виступають офіційними представниками суспільства в відносинах з окремими членами суспільства та іншими державами. Публічність політичної влади означає право і можливість здійснювати внутрішню і зовнішню політику від імені всього суспільства.

4. Монополія на легальне застосування сили. Держава має монопольне право на примусовий вплив по відношенню до населення. Для цього держава створює спеціальні органи примусу, що використовуються в ситуаціях, передбачених законом. Діапазон державного примусу простягається від вимоги дотримуватись законів, обмеження свободи до смертної кари. В авторитарних та тоталітарних режимах державний примус використовується для підтримки панування правлячих соціальних і політичних груп в боротьбі проти політичних супротивників.

4. Загальність. Держава охоплює своїм впливом всіх людей, що знаходяться на її території. Це стосується також громадян інших держав. Привілеї та імунітет окремих категорій громадян інших держав не звільняє їх від виконання законів держави, в якій вони знаходяться.

5. Наявність державної мови. Державною мовою визнається мова нації, що складає більшість населення держави. Згідно європейської мовної хартії, за рішенням суспільства внаслідок референдуму, статус державної також може мати мова, на якій розмовляють не менш 20% відсотків населення.

6. Державний апарат.

7. Національна правова система. Кожна держава функціонує в межах певної правової системи. Правова система держави закріплює нормативні регулятори суспільного життя, які санкціоновані державою. Держава користується монополією на нормотворчу діяльність. Дії цих норм повинні бути підпорядковані всі суб’єкти і об’єкти політики. За порушення законів передбачено відповідну форму відповідальності. Право регулює не тільки дії громадян і організацій, але й діяльність державних органів. Воно також відображає основну мету і принципи державного устрою.

8. Населення. Держави не можуть існувати без народу.

9. Державна символіка. Формальна атрибутика держави (прапор, герб, гімн) хоч і не впливає на ефективність діяльності держави, але символізує її на міжнародній арені.

Основний порядок організації життя держави і, зокрема, політичного життя закріплено в її Конституції. Більшість держав сучасного світу мають писані Конституції. Виключення складають, наприклад, Іран, Саудівська Аравія, Бутан, Оман. Конституція вважається ознакою держави.