Падіння Західної Римської Імперії

21 Серпня, 20133:50 am

0


Падіння Західної Римської Імперії

Посилення натиску «варварів» на імперію. В той час як сили імперії слабшали, на її кордони посилювався натиск «вар­варів». «Варварські» племена об’єднувались у сильні союзи. Зби­ралися величезні, хоч і погано організовані полчища воїнів, які штурмували римські прикордонні укріплення.

Імператори були змушені відкуплятися золотом від вторгнень «варварів» або наймати для оборони від них інші племена. З кожним роком ставало важче збирати для цього гроші із збід­нілого населення імперії.

Готи в Римській імперії. В другій половині IV століття в Європу ринула з Прикаспійських степів величезна орда кочівників гуннів; швидко рухались вони на своїх невтомних конях і все знищували на шляху.

Незадовго перед тим у Північному Причорномор’ї оселилися германські племена готів. Вони не встояли перед нищівним на­шестям гуннів і відступили до берегів Дунаю.

Готи дістали у імператора дозвіл оселитися на території ім­перії. На човнах і плотах десятки тисяч готів переправились з жінками і дітьми на правий берег Дунаю. Імператорські чинов­ники зобов’язались дати готам продовольство, але обдурили їх. Щоб мати шматок хліба, готи повинні були віддавати в рабство себе або дітей. Вони повстали і рушили на Константинополь.

Проти готів виступив імператор з військом. У 378 році побли­зу міста Адріанбполя повсталі розгромили римське військо; за­гинув і сам імператор. Новому імператорові вдалося підкупити готських вождів і добитися припинення повстання. Готам було надано землі на заході Валканського півострова. Оселення чис­ленних і войовничих готів у центрі імперії було для неї дуже небезпечним.

Поділ імперії. У 395 році Римська імперія була поділена Між двома братами-імператорами. Утворились дві імперії: Східна і Західна.

До Східної імперії ввійшли Балканський півострів Єгипет і римські володіння в Азії. Під владою Західної імперії залиши­лись Італія і західні провінції в Європі та Африці.

Становище Західної імперії з її розореним населенням, запу­стілими містами було важчим, ніж Східної; крім того, вона була охоплена повстаннями.

Здобуття Рима готами. Готи скористалися слабкістю Захід­ної імперії. Обравши вождем войовничрго Алйріха, вони вторглися в Італію. Посли Рима намагалися налякати Аларіха вели­кою кількістю захисників міста. Він насмішкувато відповів їм: «Чим густіша трава, тим легше косити».

Захищати імперію було нікому. Імператор сховався в форте­ці; війська, які складалися переважно з «варварів», були нена­дійні. Раби й, колони, які ненавиділи імперію, громили маєтки рабовласників, вбивали багатіїв та чиновників.

Тоги підступили до Рима й обложили його. Аларіх не наважу­вався штурмувати неприступні кам’яні стіни, що оточували мі­сто. Але раби відкрили вночі ворота, і готи вдерлися в Рим.

В 410 році, найбільше на той час місто, перед яким сотні років тремтіли народи Європи, Азії і Африки, впало майже без опору перед безладною ватагою “варварів”. Три дні готи грабували Рим. Після цього вони залишили спустіле місто.

Вторгнення германців у Західну імперію. Слідом за готами

9 Західну Римську імперію широким потоком ринули й інші гер­манські племена. Не зустрічаючи серйозного опору, германці за­хопили Галлію, Італію й Іспанію, а з Іспанії проникли в Пів­нічну Африку.

Спустошливою лавиною германці рухались по імперії. Осіда­ючи на родючих землях, вони викорчовували виноградники під посіви жита тa ячменю, вирубували маслинові гаї під пасовища, Щоб одержати камінь для спорудження фортець, германці ламали стіни палаців і храмів. Багато міст було зовсім зруйновано, вони заросли “травою та чагарником.

У середині V століття германські племена перепра­вились з Африки в Італію й оволоділи Римом. Грабування 1 роз­лом міста тривали два тижні. Вандали розбивали статуї, знищували книги, підпалювали будинки. Після їх нашестя в Римі лишилося тільки 7 тисяч жителів.

Кінець Західної Римської імперії. У 476 році один з гер­манських вождів скинув останнього римського імператора. За­хідна Римська імперія припинила cвoє існування. Східна імперія з труднощами Відбивала натиск варварів.