Інструменти забезпечення успішної діяльності туристичної компанії →  11 Березня, 2016

Однією з найважливіших завдань для підприємства, яке працює на ринку туристичних послуг, є збереження свого стійкого функціонування в умовах жорсткої конкуренції і високої динамічності ринку. Для цього необхідно, щоб підприємство вміло маневрувати на основі оцінки своїх можливостей і ефективно використовувати сучасні технології та нові стратегічні підходи. Чудовим прикладом використання інновацій у туристичній сфері є надання […]

Вплив екологічних та державних стандартів на роботу підприємств →  11 Березня, 2016

Сталий розвиток підприємств в умовах трансформаційної економіки обумовлюється безліччю специфічних факторів,  які є властивими для даного підприємства і загальних факторів, які впливають на всі суб’єкти економіки. У зв’язку з неоднозначністю і невизначеністю економічних процесів, постійних змін факторів, що обумовлюють стійкість підприємства, питання складу показників сталого розвитку підприємства залишається не вирішеним. Рішенням завдань визначення систем показників […]

Формування репутації компанії на ринку юридичних послуг →  6 Березня, 2016

Імідж лідера сучасної компанії, яка працює на ринку юридичних послуг, складається з багатьох аспектів. Імідж грає важливу роль у розвитку компанії,  тому актуальним залишається формування алгоритму взаємодії лідера і підприємства, колективу і лідера, підприємства і ЗМІ, а також визначення впливу матеріалів, оприлюднених в ЗМІ, на ситуацію на ринку. Імідж підприємств, перш за все, виражається через […]

Оцінка можливостей підвищення рівня знань і умінь студентів →  6 Березня, 2016

Дослідно-експериментальна робота з метою формування навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачає постановку мети, відбір змісту, використання системи завдань, контроль і самоконтроль при формуванні навчально-пізнавальної діяльності. На цьому етапі особливого значення надавали діалоговим методам навчання, які є однією з умов успішного формування навчально-пізнавальної діяльності. Елементи діалогових методів (моделювання ситуацій, обговорення проблемних питань, робота в групах) можна використовувати протягом […]

Стимулювання працівників маркетингового відділу до використання інновацій →  29 Лютого, 2016

Підприємства, які працюють у сфері торгівлі, а особливо торгівлі побутовими приладами та технікою, вимушені корегувати свою політику з огляду на економічні умови в країні та високу конкуренцію на ринку техніки. Сьогодні стає дуже важливим те, наскільки ефективною є робота усіх відділів компанії і як працівники реалізують висунуті цілі, звертаючи увагу на нові виклики, які стоять […]

Інструктивно-технологічний характер системи професійної освіти →  29 Лютого, 2016

При вивченні спеціальних предметів технічного спрямування з метою формування навчально-пізнавальної діяльності рекомендується виділяти матеріал, в якому велика увага приділяється розкриттю загальних принципів складання технологічних процесів, реалізації даних принципів при виконанні окремих видів робіт і операцій. Матеріал подібного змісту носить інструктивно-технологічний характер, він сприяє формуванню системи знань про способи отримання, поповнення, оновлення знань; усвідомлення кожною операцією […]

Підходи до формування ефективної системи збуту комп’ютерної техніки →  2 Лютого, 2016

Ринок комп’ютерної техніки активно розвивається, тому поступово і збільшується кількість людей, які цікавляться новинками такої продукції та кількість компаній, які займаються їх постачанням. Для задоволення потреб клієнтів серйозні компанії розбудовують свою дилерську мережу. Дилер встановлює ділові контакти, напрацьовує клієнтську базу, вибудовує відносини з споживачами, які безпосередньо зацікавлені в даній товарній групі. Таким чином, за умови […]

Роль аудіювання у процесі вивчення іноземної мови →  2 Лютого, 2016

В ході вивчення іноземної мови аудіювання є видом роботи, який викликає найбільші труднощі в учнів, а в умовах скорочення аудиторних годин у викладача відсутня можливість приділити більше уваги цьому виду роботи. В таких умовах фахівці звертають увагу на роль аудіокниги як засобу розвитку навичок аудіювання при організації самостійної роботи студента. Найважливішим фактором, що забезпечує ефективність […]

Адміністративна та інші форми мотивації роботи працівників →  24 Січня, 2016

Специфіка економічної системи нашої країни впливає на пріоритетні способи стимулювання праці на підприємствах і визначає особливості системи стимулювання праці. Стимулювання праці розглядається саме в системному аспекті, тобто, враховуючи як матеріальні, так і нематеріальні стимули і їх взаємовплив, згідно реальними можливостями економіки. Сьогодні можна перерахувати такі особливості системи стимулювання праці: – Зниження значущості матеріальних грошових стимулів; […]

Складові успішної системи організації праці персоналу компанії →  24 Січня, 2016

Рівень продуктивності праці для конкретного працівника пов’язаний з мотивацією праці. Мотиви – фактори, які спонукають до праці, та є визнаними працівником. Роботодавець може впливати на формування мотивів ззовні – за допомогою стимулів. Стимулювання праці – проблема, активно розглянута у сфері теоретичних і практичних досліджень. З цим пов’язано і різноманітність трактувань поняття “стимулювання праці”. Є думка, […]