12 перевірочних питань з теми “Основи екології” →  Січень 5, 2010

12 перевірочних питань з теми “Основи екології” (є кілька варіантів відповіді, правильні відповіді виділені жирним шрифтом + курсив) 1) Під впливом негативної дії яких типів факторів відбувається деградація природного середовища? -порівняно незначних за силою, але тривалих за часом та разових катастрофічних; -незначних за силою і не тривалих за часом та неодноразових катастрофічних; -разових катастрофічних та […]

Що потрібно знати з філософії Середніх віків та доби Відродження? →  Січень 5, 2010

Відповіді на ці на інші питання ще знаходяться в процесі розробки. Напевно дуже скоро наш сайт зможе дати відповіді на всі ці питання. 1. Основні етапи становлення філософії середніх віків. Видатні представники, школи і течії. 1.1 Писання мужів апостольських. Апологети. (Климент Римський, Ігнатій Антіохійський, Полікарп Смирнський. «Дідахи», «Пастир Герми», Афінагор, Юстин Філософ, Татіан, Терту ліан, […]

Клерикальна література, її основні жанри, мета, особливості, проблематика, ідейна спрямованість →  Січень 4, 2010

Клерикальна література розвивалась протягом багатьох століть латинською мовою та народними мовами. Своєю тематикою вона тісно пов’язана з християнською вірою та церквою, однак у ній відбились не тільки офіційні церковні погляди, а й ідеї «єресі» з їхнім протестом проти феодально-церковного утиску, які проникали до неї через низове духовенство. Особливості клерикальної літератури: 1) дидактичність (повчальний моралізований настановний […]

Періодизація середньовічної літератури та термін “Середні віки” →  Січень 4, 2010

1. Періодизація середньовічної літератури. Термін “Середні віки”. Основні риси, значення середньовічної культури. Періодизація середньовічної літератури. 1) Раннє Середньовіччя (5-10 ст.) – період розпаду рабовласництва і виникнення феодального ладу. Література: Народно героїчний епос – в усній формі, клерикальна (церковно-монашиська література), світська література латинською мовою. 2) Період розквіту феодалізму (11-13 ст.) – поява міст і формування світської […]

Про Петра Могилу →  Січень 4, 2010

У квітневу середу святого (пасхального) тижня 1632 року відбулося наречення та посвята Печерського архімандрита Петра Могили в єпископський сан. Усе відбувалося у Львівській братській церкві Успіння. Напередодні запланованих священнодійств Могила розіслав запрошувальні листи до тогочасних найвпливовіших осіб та громад із проханням прибути на час посвяти до Львова. Захоплені загальною радістю від здійсненого, львівські братчики піднесли […]

Електробезпека – особливості електротравматизму →  Січень 4, 2010

Особливості електротравматизму Електричний струм як чинник небезпеки Електротравми відбуваються при потраплянні людини під напругу в результаті доторкання до елементів електроустановки з різними потенціалами, чи потенціал яких відрізняється від потенціалу землі, в результаті утворення електричної дуги між елементами електроустановки безпосередньо, або між останніми і людиною, яка має контакт з землею, а також в результаті дії напруги […]

Three men in a boat – опрацювання невідомих слів (chapter 16-17) →  Січень 4, 2010

to linger затримуватися,  баритися now and then sometimes; occasionally to follow suit to follow in the same pattern; to follow someone else’s example to besiege оточувати,  брати в облогу,  товпитися,  облягати to rout (troops) розгромити,  погнати,  трощити quaint чудернацький,  оригінальний,  дивний,  вишуканий,  мудрий pinch and poverty вимучений бідністю to procure діставати,  добувати to err помилятися,  […]

Продовження перевірки знань з “Основ Екології” →  Січень 4, 2010

За допомогою яких явиш відбуваються динамічні зміни в біоценозі? шляхом послідовних змін стану біоценозів місцевості – сукцесій. Первинна сукцесія це: заселення організмами незайманої території (оголеної материнської породи). Вторинна сукцесія — це: відновлення властивого даній місцевосці угруповання після завданих ушкоджень. Біоіндикаторами називають живі організми які: за наявністю, кількістю та інтенсивністю розвитку сигналізують про стан навколишнього середовища; […]

Питання та відповіді на тему “Основи Екології” →  Січень 4, 2010

Хто перший запропонував термін екологія? Геккель; Що означає в дослівному перекладі з грецької екологія? наука про дім (помешкання); Екологія — це наука … про взаємовідносини живих істот та їх угруповань з навколишнім середовищем; Серед завдань екології на сучасному етапі основними є такі: вивчення загального стану біосфери та прогнозування її подальшого розвитку; Скільки законів, правил та […]

Електробезпека – основні визначення і актуальність проблеми електробезпеки →  Січень 4, 2010

Основні визначення (Електробезпека) Електробезпека — система організаційних і технічних заходів та засобів, що забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного струму, електричної дуги, електричного поля і статичної електрики (ГОСТ 12.1.009-76.ССБТ. Злектро-безопасность. Термины и определения). Наведене визначення включає 4 фактори. Два з них (електричний струм і електрична дуга) належать до безпосередньо небезпечних і є […]