Розвиток системи підготовки спеціалістів галузі страхування →  Вересень 16, 2015

В останні кілька років український страховий ринок переживає етап динамічного розвитку і капіталізації. Внаслідок цих процесів значно збільшилася внутрішня місткість ринку. Він є одним з найбільш перспективних з точки зору потенціалу розвитку. Страхові компанії стали залишати на власному утриманні більш значні за обсягом ризики. Отже, виникла необхідність професійного управління сформованими портфелями та аналізу накопиченої статистичної […]

Використання ІТ рішень на інтенсивних курсах вивчення мов →  Вересень 16, 2015

Використання інформаційних технологій у навчальному процесі є одним з найбільших проривів у цій сфері. Вони дозволяють швидше викладати матеріал і знайшли своє місце у сфері вивчення іноземних мов. Найбільш популярним прикладом є використання електронних підручників. Електронні підручники є відповіддю на сучасні потреби людей, які бажають розвивати свої професійні здібності і опановувати нові знання, в тому […]

Використання інформаційно-логістичних систем вітчизняними підприємствами →  Вересень 16, 2015

Більше 80% вантажопотоку залізниць належить промисловим підприємствам, де вагони загально-мережевого парку проходять складний цикл обробки. Практика показує, що інформаційно-логістичні системи в умовах залізничного транспорту промислового підприємства можуть дати значний техніко-економічний ефект. Тому стратегія розвитку логістичних систем на сучасному етапі передбачає випереджальний розвиток інформаційної системи, яка повинна створити міцний фундамент для автоматизації функцій прийняття рішень. В […]

Чому студенти частіше купують техніку в Інтернет-магазинах →  Вересень 9, 2015

Системна інформатизація освітньої установи заснована на творчій роботі викладачів і студентів щодо створення та застосування на заняттях загальноосвітніх дисциплін програмних засобів навчання. Сьогодні спеціалісти цілеспрямовано проводять інформатизацію наступних напрямків освітнього процесу: – робота викладачів і студентів безпосередньо на занятті; – підготовка до заняття викладачів і студентів; – самостійна робота безпосередньо пов’язана з викладанням конкретних дисциплін […]

Використання сучасних технологій для планування перевезень на різних маршрутах →  Вересень 9, 2015

У повсякденному діловому житті, людина постійно стикається з проблемою отримання максимальної вигоди від використання будь-яких систем, при мінімальних вкладеннях в них. Тобто для вирішення цієї проблеми необхідно максимально ефективно використовувати наявні ресурси, щоб за рахунок мінімального їх кількості можна було виконати максимальний обсяг дій, що приносять вигоду. В умовах нестабільної економіки особливо необхідно економити паливні […]

Підготовка спеціалістів-педагогів до роботи ІТ-технологіями навчального типу →  Вересень 8, 2015

В інтерактивному режимі роботи учні спонтанно управляють інформаційними потоками, оптимізуючи їх до своєї індивідуальності. Такий процес відрізняється високою продуктивністю і зниженням навантаження на студентів і викладачів. Сьогодні у багатьох навчальних закладах розроблено систему педагогічного моніторингу в реальному масштабі. Комп’ютерні технології займають високу нішу на сучасному етапі часу, тому втручання техніки дозволяє розширити можливості у всіх […]

Опис відомих методик аналізу діяльності банків →  Вересень 8, 2015

Проблема платоспроможності банку є актуальною для вітчизняних підприємств, оскільки динаміка розвитку банківської системи України показує, що приблизно 8 – 11 комерційних банків щорічно стають банкрутами, що становить 4-5% від їх загальної кількості. На сьогоднішній день найбільш відомою методикою аналізу банків є методика “CAMEL”, яка була розроблена на початку 80-х років в США і набула характеру […]

Використання сучасних технологій у процесі вивчення іноземної мови →  Вересень 4, 2015

В сучасних соціально-економічних умовах володіння іноземною мовою є не лише величезною перевагою для вітчизняних спеціалістів, але й незамінним фактором для спеціалістів, які вирішили працювати з зарубіжними компаніями. В таких умовах вивчення іноземних мов є обов’язковим для усіх учнів та студентів. Хороші знання мови можуть допомогти продовжити свою наукову діяльність закордоном, а особливо коли мова йде […]

Забезпечення умов для впровадження засобів ІКТ у навчальний процес →  Вересень 4, 2015

Сьогодні є актуальним створення моделі формування навчально-пізнавальної компетенції школярів засобами інформаційно-комунікаційних технологій, яка включає в себе наступні блоки: концептуальний, цільовий, змістовно-методичний, виконавчо-корекційний і результативний. В основу концептуального блоку лягли наступні методологічні підстави: системний, діяльнісний і компетентнісний підходи, теорія поетапного формування дії, концепція навчальної діяльності, її активізації і мотивації. Даний блок є теоретико-методологічною базою формування навчально-пізнавальної […]

Оптимізація розумового та фізичного навантаження на сучасних школярів →  Вересень 4, 2015

Одне з основних і необхідних умов виховання дітей – досягнення ними різнобічного розвитку. Різнобічний розвиток дитини охоплює такі напрямки, як зростання його розумових здібностей, розвиток моральності, зрілість психіки, фізичне здоров’я. Навчальна програма має бути достатньо оптимізованою, щоб досягти балансу між розумовим та фізичним навантаженням. Певні експерти навіть звертають увагу на потребу збільшення фізичного навантаження (і […]