Педагогічне спілкування

17 Травня, 201112:26 pm

0


Педагогічне спілкування

Педагогічне спілкування

Спілкування – комунікативна взаємодія між суб’єктами.  Професійне педагогічне спілкування – комунікативна взаємодія педагога з іншими учасниками навчально-виховного процесу (учнями, батьками учнів, колегами), спрямована на передачу навчальної інформації (знань, умінь і навичок) та виховання учнів, на встановлення сприятливого психологічного мікроклімату, оптимізацію діяльності та стосунків.

Цьому спілкуванню потрібно вчитись.

Как-Калик структурував педагогічне спілкування  за етапами.

4 послідовні етапи :

1) етап моделювання або прогностичний етап, має місце перед самим безпосередньо спілкуванням. Відбувається планування і прогнозування змісту, структури, засобів спілкування, написання поурочних планів. Визначається мета спілкування; відбувається аналіз стану співрозмовника, аналіз ситуації взаємодії, планування можливих доцільних засобів спілкування.

2) початковий етап спілкування. Його мета – встановлення емоційного, ділового контакту у спілкуванні / взаємодії.

3) керування спілкуванням. Обмін інформацією, корекція процесу спілкування відповідно до визначеної мети; взаємо оцінка співрозмовників; атмосфера доброзичливості, ділових стосунків, невимушеності. Важливо уміти виявляти інтерес до кожного учня.

4)  етап аналізу (аналітичний етап). Головне завдання – співвіднесення мети спілкування з досягнутим результатом спілкування.

Правила побудови спілкування:

1) Необхідно всіма зусиллями формувати почуття єдності / спільності («ми») учителя з учнями.

2) Ведення боротьби з бар’єрами спілкування.

3) Встановлення особистісного контакту (називати на імена, повторювати частини з реплік учнів, невербальні засоби).

4) Демонстрування власного ставлення.

5) Потрібно мотивувати учнів.

6) Демонстрування розуміння внутрішнього стану учнів, розуміння їхніх проблем, вияв інтересу до учнів.

7) Створювати ситуацію успіху.

Доброзичлива атмосфера, зняття страху, авансування успіху, висока оцінка деталей, «прихована інструкція», педагогічне навіювання, підкреслення персональної винятковості.