Передумови до становлення ефективного сільського господарства

7 Грудня, 20142:13 pm

0


Передумови до становлення ефективного сільського господарства

У розвинених країнах з ринковою економікою держава намагається підтримувати підприємства аграрної сфери за допомогою таких інструментів, як інвестиції, збільшення кількості робочих місць, нововведення, експорт, регіональне розміщення, при цьому арсенал фінансових заходів досить великий і різноманітний.

В умовах ринкової економіки поряд з державою в ролі інвесторів виступають сільськогосподарські організації, підприємства інших сфер АПК і приватні особи. Банківський сектор також відіграє значну роль у сільському господарстві.

Система кредитних, бюджетних методів регулювання поряд з прямими державними витратами у вигляді державних субсидій, дотацій передбачає непрямі фінансові методи – податки, які при оптимальних формах і розмірах (ставках) більш дієві і в меншій мірі стимулюють інфляцію.

Крім того, визнано, що податки безпосередньо впливають на економічне зростання господарств. Роль податків в сучасній економічній системі дуже велика. Податки не тільки є основою дохідної частини державного бюджету.

Податкова складова характеризує забезпечення економіки зворотними фінансовими потоками, які показують ефективність розвитку підприємництва на конкретній території.

До того ж це допомагає зрозуміти і усвідомити важливість зворотного зв’язку для економіки, що виражається у сплаті платниками податків відповідних податків. Звідси видно, що чим вище податкові надходження в економіку, тим більше можливостей їх подальшого реінвестування і, зрештою, використання можливостей для їх саморозвитку.

Розвиток економіки характеризується потоками податкових надходжень до її бюджету, на основі чого формується зворотна фінансова підтримка всього комплексу системи.

Але принцип підтримки ефективного розвитку економіки і відповідної фінансового підживлення найбільш пріоритетних галузей країни показує, що не всі сектори в даний час здатні на високі темпи у своєму зростанні. Багато галузей можуть увійти у світову економічну систему і зайняти в ній вигідні перспективні позиції.

В такій ситуації потрібно про модернізацію основних фондів компаній, які працюють в АПК та створення нових центрів для зберігання продукції, яка зможе продовжити термін її реалізації. В країні є всі будівельні технології та матеріали, зокрема профнастил – детально: профнастил Киев, які допоможуть надзвичайно швидко зводити потрібні комплекси.

Для країни, що шукає нові шляхи щодо забезпечення переливу капіталу фінансового сектора в реальний з метою досягнення довгострокових стійких темпів зростання, необхідне застосування наступних механізмів:

– використання в якості застави оборотні кошти АПК формувань;

– впровадження інноваційних технологій;

– диверсифікація розміру, ставки і умов заставного забезпечення;

– розширення системи страхування кредитів;

– кредитування під гарантії місцевих органів влади;

– подальше вдосконалення податкових інструментів стимулювання розвитку аграрного сектора.

Літературні джерела:

Баглан Аймурзіна, Ристи Берстембаева. Фінансові методи регулювання діяльності суб’єктів АПК республіки Казахстан. // «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». – Переяслав-Хмельницький, 2014 р. – 186 с