Передумови нового тоталітаризму

Травень 16th, 201311:15 am

0


Передумови нового тоталітаризму

Передумовами нового Світового Порядку в XXI в. можуть стати протиріччя між зростаючими стандартами споживання та виснаженням природних ресурсів у світі, між збільшенням населення і розширенням зони бідності в слаборозвинених країнах та бажанням зберегти високу якість життя в розвинених країнах. Ці фактори сприяють бажанню раціонально (з погляду окремих груп або країн) організувати все громадське життя за допомогою тотального контролю.

Нові інформаційні, науково-технічні і військові технології дозволяють активно використовувати непрямі методи впливу на формування масової свідомості й істотно обмежувати індивідуальні права особистості. Сучасні ЗМІ орієнтують людей (громадян) на вищий рівень споживання і відповідного поводження: треба вміти захищати свої індивідуальні інтереси, бути працьовитим, лояльним до владних структур і довіряти своїм урядам. Формується конкретний масовий тип особистості – споживача, якого цікавить тільки найближче оточення. По дослідженнях соціологів, громадян США цікавить міжнародне політичне життя тільки через призму інтересів своєї країни, і значна частина переконана в історичному праві США поширювати у світі своє розуміння демократії. Таким чином, затверджується новий світовий порядок, де одна або група країн привласнює собі право на тотальний контроль, і на покарання інших країн (Югославії, Іраку).

У ряді розвинених країн спостерігається дві тенденції в розвитку демократії: перша розглядає демократію в її класичному розумінні – як суму прав, що забезпечують особисту свободу особи; друга тенденція зводить демократію до процедури виборів, що перетворюються в барвисті шоу. Подібна демократія стає зручним прикриттям для інформаційного панування правлячої меншості.

У цілому, інформаційний тоталітаризм характеризують наступні риси: ілюзорна демократія, приховані форми маніпулювання свідомістю, зведення до культу символів соціального престижу, тотальне проникнення у світову інформаційну структуру, закріплення нових сфер впливу під виглядом демократичної допомоги, заміна політичних ідеологій на ідеологію споживання, культивування ненависті «до чужих».