Переваги використання інтерактивного підходу до вивчення мов

Вересень 20th, 201312:31 pm

0


Переваги використання інтерактивного підходу до вивчення мов

На сучасному етапі в методиці викладання іноземних мов намітилася тенденція до переходу від комунікативного підходу до його різновиду – інтерактивного підходу.

Інтерактивні методи навчання дозволяють:

– Домогтися активного включення кожного учня в процес засвоєння навчального матеріалу;
– Підвищити пізнавальну мотивацію;
– Навчити навичкам успішного спілкування (вмінню слухати і чути один одного, вибудовувати діалог, задавати питання на розуміння);
– Розвивати навички аудіювання за допомогою цікавих кіно фільмів на англійській мові;
– Розвивати навички самостійної навчальної діяльності: визначати головні і проміжні завдання, передбачати наслідки свого вибору, об’єктивно його оцінювати;
– Виробити вміння працювати з командою і в команді.

Одним з інноваційних інтерактивних методів навчання іноземної мови є інтерактивна розповідь.

Даний метод полягає в тому, що пропонований розповідь включає в себе як розповідь, так і питання по тексту, включені в сам текст. У той час, як викладач або один з учнів читає текст, другий учень відповідає на запитання, самостійно формуючи розповідь.

Мета даного методу полягає в навчанні усному оповіданню в поетапному навчанні мови. Кожен наступний епізод оповідання написаний з використанням більш складного синтаксису і лексики. Оскільки в процес навчання застосовуються всі ускладнюються структурні моделі пропозицій, якого навчають вивчає граматику в контексті.

Самий простий і самий очевидний спосіб використання інтерактивного розповіді – робота учнів в парах.

Крім того, учні можуть прочитати розповідь один до одного в групах по три або більше людина і, в разі питання, оповідач обирає людини для відповіді. Група може читати текст мовчки, підкреслюючи цільові зразки для даного епізоду. Альтернативним варіантом може бути прочитання розповіді вчителю, а той відповідає на запитання, іноді уточнюючи моменти в оповіданні і задаючи зустрічні питання студентам по ходу розповіді.

Учні можуть записати розповідь, включаючи в нього відповіді на запитання. Можна запропонувати проведення рольової гри за мотивами оповідання. В інших випадках пропонується переказ історії один одному по пам’яті. У висновку проводиться обговорення розповіді, коли навчають висловлюють свою думку з приводу того чи юного персонажа і т.д.

Інтерактивная розповідь відноситься до числа інноваційних методів навчання і сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів, самостійного осмислення навчального матеріалу. Він є умовою самореалізації особистості учнів у навчальній діяльності.