Періодизація буковинської преси

17 Грудня, 20101:37 pm

0


Періодизація буковинської преси

Суспільно-політична ситуація та історичні умови розвитку преси на Буковині.  Мета курсу „Історія буковинської преси” полягає у визначенні ролі та місця україномовних періодичних видань Буковини у національно-культурному відродженні, зародженні та розвиткові журналістики на Буковині, в з’ясуванні історико-літературного, культурно-суспільного значення україномовної преси, насамперед – її вкладу у розвиток української публіцистики, літератури, літературної критики, журналістики та культури загалом. Роль буковинської періодики у культурно-естетичних процесах, що відбувалися на початку ХХ століття належним чином не з’ясована і донині. З іншого боку, досить повно в історичному і суспільно-політичному аспектах буковинська періодика розглянута в окремих наукових працях. Такими є монографія М.Романюка, спільне дослідження М.Романюка та М.Галушка, стаття О.Масана, окремі моменти праці О.Добржанського та ін.

На Буковині організований національний рух почався з певним запізненням і певний час проходив досить повільно та інертно, що відзначають дослідники її історії. Всередині другої половини ХІХ століття почалася соціальна, національна і політична полеміка, що дійшла навіть до боротьби на інтелектуально-науковому рівні. Підтвердженням цьому є велика кількість публіцистичних і наукових статей, які відображають стосунки буковинських українців з представниками інших національностей, як в історичному плані, так і в тодішніх умовах кінця ХІХ – початку ХХ століття. Свідомі українці краю розуміли необхідність заснування національного друкованого органу, що повинен був відігравати насамперед національно-політичну, інформативно-культурну та національно-об’єднавчу функції, який згуртовував би як інтелігенцію, так і інші верстви автохтонного населення краю. Задумові реалізації періодичного пресового видання сприяла чернівецька українська інтелігенція – громадські, культурні та політичні діячі. Ідея часопису була не спонтанною і виникла невипадково; цьому передувала і боротьба проти онімечення та румунізації за національно-політичне становлення).

„Австрійський” період буковинської преси
Початок українського національно-культурного піднесення на Буковині
Початки української видавничої справи на Буковині
Розвиток україномовної преси на Буковині
Українські видавництва Буковини
Буковинська україномовна періодика доби Австро-Угорщини 1871 – 1915 („австрійського” періоду)
Буковинська україномовна періодика доби Австро-Угорщини 1871 – 1915 („австрійського” періоду) – Частина 2
Буковинська україномовна періодика доби Австро-Угорщини 1871 – 1915 („австрійського” періоду) – Частина 3