Перспективи використання нових комп’ютерних програм у навчанні

29 Червня, 201310:10 am

0


Перспективи використання нових комп’ютерних програм у навчанні

Процес отримання та накопичення знань протягом усього історичного періоду розвитку людської цивілізації здійснюється в геометричній прогресії. Тому однією з найбільш актуальних проблем у процесі навчання студентів є надання інформації різних видів.

Наприклад, якщо читати курси за підручниками випущеними до 2000 року, то студенти можуть не одержати знань про новітні досягнення в окреминх сферах і додаткову інформацію до курсу.

Інтенсивний розвиток сучасної комп’ютерної техніки дозволяє, накопичувати, узагальнювати і примножувати інформацію, отриману в ході історичного розвитку цивілізації. Уявлення про кількість інформації, накопиченої в зовнішній пам’яті, можна отримати по фондах зберігання бібліотек. Оскільки не всі матеріали можна завжди зберігати в електронному форматі, доцільно обладнати їх принтером типу canon mp-210 для швидкого друку потрібних даних.

Дуже важливим чинником є ​​доступність інформації для широкого кола користувачів, які можуть на її основі виробляти нові знання. Накопичення знань сприяє розвитку життєзберігаючих технологій, які призводять до поліпшення якості життя (житло, харчування, медицина, освіта тощо). У результаті знижується дитяча смертність, підвищується захищеність всіх віків, що веде до збільшення середньої тривалості життя і чисельності населення.

При викладенні курсів в якості додаткового джерела інформації (згідно з робочим планом дисципліни), доцільно використання, як під час занять, так і на факультативах, науково – популярних фільмів випускаються каналом Діскавері, передач “З чого це зроблено? “, “Галілео” та ін. Перегляд таких програм значно розширює тезаурус знань студента, викликає підвищений інтерес до предметів, що вивчаються.

Створення нових матеріалів супроводжується значними енергетичними та тимчасовими витратами. Тому спочатку моделювання нових матеріалів за допомогою сучасних комп’ютерних пакетів є перспективним напрямком у галузі підготовки майбутніх матеріалознавчих кадрів.

В даний час при підготовці інженерів – ливарників в Німеччині з успіхом застосовуються програмні пакети, які дозволяють моделювати поведінку сплаву в процесі формування виливки, розраховувати параметри системи, товщину стінки виливки, визначати оптимальну температуру заливання рідкого сплаву, проводити кореляцію між процентним вмістом легуючих елементів і властивостями майбутньої виливки, визначати фізико-механічні властивості і т.д.