Перспективи використання сучасних технологій на підприємстві сфери послуг

20 Травня, 20148:20 am

0


Перспективи використання сучасних технологій на підприємстві сфери послуг

Бурхливий розвиток комп’ютерних технологій і повсюдне впровадження бізнес-процесів з використанням глобальної мережі Інтернет докорінно змінює усталені способи ведення бізнесу навіть на підприємствах сфери послуг.

Постійно розвиваючись сфера інформаційно-комунікаційних технологій ( ІКТ) стає все доступнішим для підприємств сфери послуг малого та середнього рівнів, і при відносно невеликих витратах на їх впровадження підприємства отримують істотний потенціал для підвищення ефективності роботи.

Впровадження ІКТ на підприємстві призводить до підвищення оперативності та ефективності за рахунок прискорення оборотності оборотних коштів, вивільнення оборотних коштів за рахунок більш ефективного їх використання.

Наприклад, сучасна перукарня чи салон краси не може обійтись без сучасних методик догляду за шкірою, нігтями та волоссям. Деякі з цих методик вимагають використання нових високотехнологічних приладів. Також комп’ютерні технології можуть бути використані для приваблення нових клієнтів до салону, наприклад перукарі опублікували набір фото зачісок для довгого волосся .

Також впровадження ІКТ дозволить більш ефективно проводити моніторинг діяльності підприємства сфери послуг в реальному часі, оперативно отримувати інформацію про стан підприємства.

Після впровадження ІКТ-рішень оптимізуються процеси виробництва, контролю якості надання послуги. Ці рішення дозволяють оперативно управляти внутрішніми бізнес-процесами підприємства.

Для прийняття рішення про впровадження необхідно провести діагностику підприємства і провести на підприємстві:

– про аналіз сильних і слабких сторін підприємства;

– визначення стратегічних напрямків розвитку;

– про аналіз внутрішніх бізнес-процесів та їх формалізацію;

– про аналіз інформаційних потоків;

– про аналіз і оцінку ефективності використовуваних ІКТ;

про визначення та аналіз ключових проблем, пов’язаних з використанням ІКТ;

– про вибір ІКТ-рішень для впровадження їх;

– про розробку плану дій з впровадження ІКТ;

– про оцінку економічної ефективності впровадження ІКТ.

Ці етапи діагностики можуть проводити компанії, що спеціалізуються на впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій. Результатом роботи таких компаній можуть бути :

– рекомендації щодо впровадження ІКТ-рішень з урахуванням завдань і стратегічних пріоритетів підприємства, потреб менеджерів, а також потенціалу підприємства, включаючи людський, організаційний і фінансовий;

– економічно-обгрунтований бюджет проекту і план організаційних заходів щодо впровадження ІКТ з урахуванням особливостей поточної діяльності та планів розвитку підприємства.

Слід також забезпечити повноту попереднього аналізу при впровадженні ІКТ.

Літературні джерела:

Захаров І., Конопеля В. Попередня діагностика підприємства при прийнятті рішення про запровадження інформаційно-комунікаційнихтехнологій. // “Економічні проблеми сталого розвитку” (17-25 квітня 2007 р.). – Том 1. – Суми, СумДУ, 2007. – 194 c.