Первісний лад на території України

24 Липня, 201111:03 pm

0


Первісний лад на території України

Первісний лад на території України

На терені України стародавні люди з’явилися (за різними даними) від 1 млн до 300 тис. років тому. Найвірогідніше, що найдавніші люди (архантропи) прийшли на територію України з Передньої Азії через Кавказ та Балкани.

Найдавніша епоха в історії людства визначається як кам’яний вік. Він поділяється на три періоди: палеоліт (від 1 млн р. до X тис. до н.е.), мезоліт (IX-VI тис. до н.е.) і неоліт (VI-IV тис. до н.е.). Кам’яний вік тривав на території України від 1 млн р. до н.е. до З тис. р. до н.е. Кам’яним він називається тому, що основними знаряддями праці були вироби з каменю, які поступово вдосконалювалися.»» Це вдосконалення призвело до першого поділу праці, коли з’явилися знаряддя праці різного призначення. За допомогою тертя люди навчилися добувати вогонь, що стало справжньою революцією у їхньому житті, оскільки це зробило їх менш залежними від природи і сприяло кращому забезпеченню існування (тепло, термічна обробка їжі). Це сталося близько 100 тис. років тому.
«”Найдавніші стоянки людей на території України знайдені археологами поблизу м. Амвросіївка Донецької обл.*та біля с. Лука-Врублівецька Хмельницької обл.

Першою суспільною організацією людей було первісне стадо, потім на зміну йому-близько 40 тис. років тому—прийшла матріархальна родова община.«Основним осередком суспільства став рід-група кровних родичів по материнській лінії, оскільки при груповому шлюбі інакше визначити спорідненість було неможливо. Крім того, жінки посідали провідне місце і в суспільному виробництві (гончарство, ткацтво), збиранні їстівних рослин.

‘Близько 40 тис. років до н.е. з’являється людина сучасного фізичного типу-«людина розумна» ‘-homo sapiens («кроманьйонець» -від назви печери у Франції, де були вперше знайдені рештки такої людини). У цей же час виникають перші форми світогляду у вигляді релігійних вірувань: анімізму (віра в те, що живі і неживі предмети мають душу); тотемізму (віра в походження людей від єдиного предка – тварини чи птиці); магії (чаклування); фетишизму (віра в надприродні властивості предметів).

У період мезоліту відбулися суттєві зміни в озброєнні людини: з’явилися лук і стріли, і зі знарядь праці було винайдено сокиру, долото, гачки для рибальства, сіть, човни, видовбані з дерева. Особливо важливе значення мало впровадження лука-складного, як на той час, механічного знаряддя, що дало змогу полювати на звірів на відстані і зменшити кількість мисливців, вивільнивши їх для інших робіт. Почалося приручення диких тварин: спочатку-собаки, потім-свині.

У період неоліту відбулася так звана «неолітична революція»-перехід від присвоюючих форм господарства до відтворюючихг Раніше основними формами економіки були мисливство, рибальство і збиральництво, коли люди присвоювали продукти природи. Тепер вони почали їх відтворювати за допомогою розвитку скотарства і землеробства. Це був якісно новий етап у розвитку людства, коли воно вийшло з «колиски» господарювання і перейшло до свідомого виробництва продуктів харчування. Із цього починається відлік людської цивілізації. Наслідком неолітичної революції стало не лише еуттєве зростання продуктивних сил, але й помітне покращення умов життя, збільшення харчових запасів, тривалості життя (до 30-32 років). Відбувається перший «демографічний вибух», і населення Землі зростає з 5 млн до 80 млн

Змінилася організація суспільного життя. Надлишки продуктів сприяли відокремленню парної сім’ї, оскільки вже можна було прожити не лише за допомогою колективного господарювання, але й сімейного.
Кам’яний вік займає більше ніж 99 % історії людства.’Перехідною епохою від кам’яного до металічного періоду був енеоліт»-мідно-кам’яний вік, коли, поряд із кам’яними, почали виробляти знаряддя з міді (ПІ-ІІ тис. до н.е.). Перехід до використання металу-одна з найважливіших віх в історії людства^На території України в цей час проживали племена, культура яких відома під назвою «трипільської» (від с. Трипілля Київської обл.). Сільське господарство у трипільців було вже на досить високому рівні. Землю обробляли за допомогою дерев’яної сохи (Орне землеробство, а не мотичне, як раніше). Урожай збирали серпами з крем’яними лезами, розмелюючи потім зерно ручними кам’яними зернотерками. Високого розвитку досярло гончарство-виробляли посуд із тонкими стінками, добре випалений, з багатим орнаментом. Відомо їм було вже і ткацтво. ^Трипільці застосовували (вперше в Україні) механічний предмет-свердло.* 4 На зміну енеоліту прийшов бронзовий1 вік (II тис. до н.е.), коли люди навчилися виробляти бронзу (сплав міді з оловом)-перший штучний сплав, знаряддя з якого мали перевагу над кам’яними. Відбувається перший великий суспільний поділ праці-відокремлення скотарства від землеробства/’ Розподіл праці між орачами і скотарями передбачав необхідність обміну продуктами праці, тобто примітивної торгівлі, яка оперувала відтепер не лише злаками (ячмінь, пшениця, просо, жито) і м’ясом, але й металевими виробами та сіллю. Це призвело до того, що на зміну матріархату приходить патріархат, оскільки чоловіки починають відігравати більшу роль у металургії та скотарстві.* Рід тепер складається з ряду сімей, споріднених по батьківській лінії.рРодові общини об’єднувалися в племенаг Вони займали певну територію, мали свою мову, звичаї, управління, в На чолі племен’ стояли ради родових вождів-старійшин, які обиралися 5 найавторитетніших осіб. Для розв’язання найважливіших питань скликалися збори всього племені. Ради старійшин вирішували спільні питання, розподіляли між родами племені ділянки для полювання і скотарства, землі для обробки і побудови житла.

Поступово первісне суспільство вступає у період розкладу, оскільки як основний його осередок виділяється патріархальна сім’я^ви-никає поділ общинників на, багатих і бідних (майнова і станова* нерівність), з’являється приватна власність, що було дуже важливим явищем в історії людства. На зміну родовій общині кровних родичів приходить сусідська (територіальна), де родинні зв’язки змінилися спільністю території і господарського життя.  Ці процеси посилилися в часи залізного віку (1 тис. р. до н.е.), коли використання заліза, твердішого від бронзи, призвело до ще одно-” го великого суспільного поділу праці-ремесло відділяється від землеробства і стає самостійною галуззю. Активно йде процес етногенезу, тобто утворення народів за рахунок об’єднання племен. Формується цивілізоване суспільство, яке характеризується існуванням спільнот людей із певною ієрархією, суспільним поділом праці в різних галузях, наявністю знарядь пра^ ці певної досконалості, виникненням світогляду, певної культури (розвиток мови і початків писемності), появою приватної власності.