Підбір інструментів для створення сучасного навчального матеріалу

12 Березня, 201711:35 pm

0


Підбір інструментів для створення сучасного навчального матеріалу

Сучасні вимоги до рівня знань майбутнього фахівця передбачає посилення орієнтацій на формування спеціальних умінь в області креативного підходу до виконуваної самостійної роботи. Тому методологія навчального процесу повинна враховувати нормативну спрямованість. Для виконання цього завдання важливим стає методологічне забезпечення процесу знань студента як майбутнього фахівця.

В сучасних умовах навчання може бути використана інтерактивна модель самоосвіти, а саме комплексний підхід, спрямований на розвиток особистості, шляхом самопідготовки і самоконтролю, з безпосереднім отриманням і закріпленням знань, навичок і формуванням професійних компетенцій, за допомогою використання посібників, створених з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Для того щоб, в процесі викладання дисциплін і самоосвіти студентів комп’ютер став ефективним інструментарієм, його основу повинні складати електронні підручники і посібники. А їх застосування, в свою чергу має бути доцільним і методично обґрунтованим.

Так для успішного впровадження і застосування нового методичного інструментарію, розробленого з використанням інформаційних технологій (презентацій, мультимедійних лекцій, електронного навчально-методичного комплексу і т.д.) викладач-розробник повинен враховувати безліч факторів:

– підбір і структурування навчальної інформації;

– простота і привабливість навчального матеріалу;

– розробка ескізів графічних ілюстрацій і алгоритмів вирішення завдань;

– підготовка матеріалів для самостійної роботи та поглибленого вивчення.

Цілісність процесу викладання при формуванні даної моделі полягає в певній послідовності виділених її завдань: мета – зміст – засіб – результат.

Безпосереднє використання інтерактивної моделі самоосвіти при організації навчальної діяльності здійснюється на основі наступних принципів:

– Принцип поетапності – передбачає послідовність вивчення навчального матеріалу, засновану на вивченні окремих питань. З подальшим їх взаємодією, що сприяє набуттю усвідомлених академічних навичок.

– Принцип індивідуалізації навчання – ставить за мету збереження і подальший розвиток індивідуальності учня, його інтелектуального та особистісного потенціалу, шляхом створення варіантність подача і контролю навчального матеріалу.

– Принцип варіантності – ставить за мету наявність самостійного вибору в кількості досліджуваного навчального матеріалу, методи його перевірки, участі в додаткових завданнях, як індивідуальних, так і групових.

– Принцип мотивації навчальної діяльності – ставить за мету наявність внутрішньої системи орієнтованої на підвищення пізнавального інтересу і отримання позитивних результатів при перевірці знань.

– Принцип творчості в навчанні – ставить за мету максимальну орієнтацію на творчий саморозвиток в навчальній діяльності студентів, наявність завдань, як індивідуальних, так і групових, що забезпечує придбання власного досвіду творчої діяльності.

– Принцип мобільності організації навчання – ставить за мету доступ до освітніх ресурсів інтерактивної моделі в будь-який час, в будь-якому місці, для будь-яких форм отримання вищої освіти.

– Принцип інтерактивності навчання – ставить за мету наявність системи взаємопов’язаних освітніх ресурсів, в якій студент має можливість сам керувати процесом навчання, шляхом самоосвіти.

Літературні джерела:

О. Воробйова, Ю. П. Беженар. Ознаки інтерактивної моделі графічного самоосвіти студентів. // “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії”. – Переяслав-Хмельницький, 2017 р. – 228 с..

http://prmoremaek.ru/74c.Zhenskie_futbolki.htm интернет магазин приколов Море Маек