Підготовка учнів до ефективного використання наукової літератури

Листопад 5th, 201411:39 am

0


Підготовка учнів до ефективного використання наукової літератури

Навчальна і наукова книга – важливе джерело знань. Учні школи повинні з книгою добре опанувати методи роботи з книгою, з різними видами друкованого матеріалу – підручниками, збірниками вправ, хрестоматіями, довідковими словниками, газетами і журналами, науково-популярною і науковою літературою, творами художньої літератури.

На різних ступенях навчання робота з книгою має свою специфіку, що зумовлюється віковими особливостями та рівнем розумового розвитку учнів. У початкових класах учні опановують техніку читання. Робота з книгою сприяє виробленню в них умінь свідомо читати, правильно розуміти прочитане, самостійно здобувати з книги знання.

Учні старших класів у процесі вивчення основ наук мусять багато читати як основної, так і додаткової літератури. У наш час книга еволюціонувала і сьогодні може знаходиться і у електронній формі. Дуже часто електронні версії є найсвіжішими та найсучаснішими. На спеціалізованих сайтах можна знайти різноманітні сучасні розробки – хрестоматії для літератури, головоломки з відповідями на математику, а відео презентації на фізику та хімію.

Роль книги на цьому етапі навчання дуже зростає. У цих класах розгортається робота над підручником, хрестоматією та іншою літературою; на уроках літературного читання учні ознайомлюються з художніми творами, докладно аналізують тексти, розкриваючи ідейний зміст того чи іншого твору, вивчають художній стиль, працюють над словниковим складом.

Робота з підручником на уроках у цих класах має своїм завданням розвинути в учнів техніку і культуру читання, прищепити вміння поєднувати самостійну роботу над підручником з викладом учителя і на цій основі точніше, глибше засвоїти навчальний матеріал, виробити вміння і навички самостійно працювати з книгою – вміти аналізувати текст, складати план або конспект прочитаного, користуватись довідковим матеріалом, різними словниками, виховати потребу в систематичному читанні.

Навчаючи дітей працювати з книгою, треба звертати увагу на вміння аналізувати прочитане. Учні повинні ставити перед собою певну мету, уявляти, що саме потрібно взяти з книги. Щоб навчити дітей аналізувати прочитане, вчитель ставить перед ними певні завдання, зокрема вимагає відповідей на запитання, які вимагають аналізу змісту даного тексту. Запитання напочатку формулюються так, щоб вони вимагали коротких, нескладних відповідей. Далі вони ускладнюються і вимагають розгорнутої відповіді.

Для глибшого засвоєння тексту застосовують такі прийоми: вибіркове читання, добір фактичного матеріалу з даного питання, усвідомлення послідовності прочитаного, формулювання понять, зв’язаних з прочитаним, засвоєння логіки доведень складних умовиводів, законів, письмове або графічне відображення прочитаного тощо.

Робота з книгою в старших класах середньої школи вимагає аналізу прочитаного, уміння робити узагальнення, розкривати наукові закономірності.

Учні повинні навчитись у процесі роботи над книгою вести записи, що допомагають глибше зрозуміти матеріал, міцніше закріпити його в пам’яті, розвивають логічне мислення, культуру писемної мови.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто