Підготовка вчителя до складання плану уроку

7 Грудня, 20142:19 pm

0


Підготовка вчителя до складання плану уроку

Вирішальне значення в організації і проведенні уроку має підготовка до нього вчителя.

Визначивши місце даного уроку в усій їх системі, продумавши зміст, дидактичний матеріал і методи його опрацювання, типові особливості, вчитель
складає план.

У поурочному плані має бути чітко сформульована тема і мета, основний зміст (вузлові питання) уроку, дано орієнтовний розподіл дидактичного матеріалу на різних його етапах, відповідно зазначено основні форми і методи його проведення, види самостійної і практичної роботи учнів, сформульовано питання вчителя, визначено домашнє завдання.

Готуючись до уроку, вчитель не може обмежуватись лише переглядом матеріалу підручника. Щоб науково висвітлити питання, він мусить ознайомитися з різними джерелами, забезпечити органічний зв’язок дидактичного матеріалу уроку з досягненнями науки і техніки, зв’язок з життям, з практикою.

Особливу увагу вчитель повинен приділити доборові форм і методів навчальної роботи, які активізують клас, забезпечують свідоме і міцне засвоєння учнями навчального матеріалу.

Він детально продумує способи пояснення і види самостійної роботи учнів, використання наочності (як буде обладнано урок), добирає відповідні вправи, завдання, матеріал для дослідів, намічає екскурсії, лабораторно-практичні заняття, способи закріплення матеріалу, формування умінь і практичних навичок тощо.

Плануючи урок, треба враховувати конкретні умови; рівень знань, умінь і навичок учнів, наявність відповідного-обладнання, навчальних посібників та ін.
Однак навіть добре розроблений план уроку не можна перетворювати на догму.

Працюючи за планом, учитель водночас не забуває про живий контакт з класом. Якщо того вимагають умови, він може піти на деякі відхилення і, незважаючи на це, досягти поставленої дидактичної мети.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто