Підходи до організації позааудиторної роботи з студентами

Липень 30th, 201312:22 pm

0


Підходи до організації позааудиторної роботи з  студентами

Робота з іноземними студентами поза аудиторією є важливим елементом комплексного підходу до організації навчального та виховного процесу у ВНЗ. У сучасній методиці викладання вона обов’язково співвідноситься з організуючою роллю викладача. Слід зазначити, що в даній статті під терміном “позааудиторна робота” мається на увазі виховна та організаційна робота не тільки викладача – куратора, а й викладачів інших дисциплін підготовчих факультетів, які працюють з іноземними студентами.

Позааудиторна робота формально не входить у навчальний процес, але фактично вона є чи не найефективнішим засобом розвитку особистості іноземного студента. У ході позааудиторних занять студенти в невимушеній формі не тільки вивчають мову, а й вчаться активної співпраці, засвоюють навички толерантної поведінки і спілкування.

У сучасних університетах проводиться багатопланова виховна робота зі студентами-іноземцями на початковому етапі навчання: бесіди, оформлення етнографічного музею, відвідування театрів, виставок, музеїв, тематичні вечори, екскурсії по місту і на провідні підприємства, поїздки в інші міста.

Однією з ефективних форм позааудиторної роботи є організація викладачами кафедри природничих наук студентської наукової конференції, на якій студенти вперше самі виступають з доповідями по загальнотеоретичних дисциплін. Теми для виступу пропонуються викладачем у відповідності з інтересами доповідача, його здібностями, рівнем мовної та предметної підготовки.

У ході конференції, яка проводиться з іноземними учнями на початковому етапі навчання, студенти активно спілкуються один з одним, обмінюються інформацією, розширюючи за рахунок цього свої знання, вдосконалюючи вміння та навички у вивченні наукової лексики. Між учасниками складаються сприятливі міжособистісні відносини, службовці умовою і засобом підвищення ефективності процесу навчання.

Особливої ​​уваги заслуговує реалізація нового проекту – від – критого тематичного уроку-концерту, що поєднує етнографічні номери з вербальними політико-географічними характеристиками країн і регіонів.

У результаті спільної продуктивної творчої діяльності змінюється як відношення педагога до особистості студента, так і ставлення до себе самого, оскільки педагог виступає не тільки як носій предметно-дисциплінарних знань, але і як помічник становлення та розвитку особистості.

Стверджується позиція демократичних взаємодій, співробітництва, увагу до особистісної ініціативи студента. Змінюється і позиція самого студента, переорієнтована на активну взаємодію з викладачами та іншими студентами. Це дуже важливо, коли мова йде про педагогічної роботи в інтернаціональній групі.