Підходи до виховання естетики поведінки учнів

18 Серпня, 20149:31 am

0


Підходи до виховання естетики поведінки учнів

Мистецтво відіграє важливу роль у формуванні особистості, естетики її поведінки. Школа повинна з перших кроків навчання виховувати естетику поведінки.

У вихованні нової людини, яка має гармонійно поєднувати в собі духовне багатство, моральну чистоту, фізичну досконалість, естетиці поведінки належить важливе місце. Естетика поведінки збагачує духовний світ людини, вона є важливим елементом її загальної культури.

В людині все повинно бути прекрасне – і обличчя, і одяг, і душа, і думки. Красива людина, говорив А. С Макаренко, це насамперед людина далекої перспективи. “Чим ширший колектив, перспективи якого з’являються для людини перспективами особистими, тим людина красивіша і вища”.

Виховання естетики поведінки органічно зв’язане з моральним вихованням. Поведінка учня визначається нормами морального кодексу. Високі моральні якості, культура поведінки – це ті найважливіші риси, які визначають красу особистості учня.

Естетика поведінки знаходить свій вияв у почутті обов’язку, ввічливості, дисциплінованості, витриманості, точності, чесності, правдивості, чуйності, скромності та інших моральних якостях.

У вихованні естетики поведінки учнів має значення формування моральних почуттів, які впливають на поведінку. Моральні почуття виявляються в красі поведінки – в умінні загальмувати в собі поривання, що йдуть врозріз з інтересами колективу, в доброзичливому ставленні до товаришів, у ввічливості, насамперед до старших, у красивих стосунках з друзями, товаришами, в умінні підкоритись розумній пораді, наказові товариша.

Поруч з естетикою поведінки важливу роль відіграє естетика зовнішнього вигляду учня. Учнів треба привчати бути охайними, стежити за одягом, взуттям, одягатись красиво, чисто, з смаком, стежити за чистотою шкільного приміщення, класних кімнат.

У системі естетичного виховання учнів, формування їх художніх смаків, естетики поведінки має значення оформлення шкільного приміщення, класних кімнат, піонерської кімнати, навчальних майстерень та допоміжних приміщень, а також шкільної садиби.

Затишна, красиво оформлена зовні і всередині школа, світлі, радісні тони, бездоганна чистота, квіти, картини, добре оформлені стенди вітрин, строгий порядок – усе це фактори естетичного виховання учнів.

Звичайно, у формуванні естетики поведінки дуже серйозне значення має також організація середовища, побуту, самообслуговування, відпочинку, дозвілля дітей.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто