Підходи до використання методу проектів у вивченні мов

Серпень 20th, 201310:17 am

0


Підходи до використання методу проектів у вивченні мов

Проектний метод, як особистісно-орієнтована педагогічна технологія, отримав широке поширення в різних предметних областях, включаючи вивчення іноземних мов.

В основі проектного методу лежать ідеї прагматизму, філософської течії, яка обґрунтовувала необхідність зв’язку процесу оволодіння певними знаннями з реальним використанням знань.

Прихильники цієї течії дотримувався точки зору, що навчання має не тільки готувати студента до життя, але також має бути невід’ємною частиною самого життя. Проекти допомагають досягати успіху не тільки в умовах аудиторії, а й за її межами, оскільки дозволяють студентам застосовувати множинний інтелект. Традиційні методи фокусуються на вербально-лінгвістичному або математико-логічному типах інтелекту, що викликає фрустрацію у студентів з іншими менш традиційними типами модальності, такими як кінестетичний, візуальний, міжособистісний і т.д.

Таким чином, проектна методика дозволяє активізувати особистісний потенціал учня, створюючи умови для креативності, і забезпечуючи продуктивний характер навчальної діяльності.

Серед дидактичних вимог до методу проектів слід виділити наявність значущої у дослідницькому плані проблеми, що вимагає певних знань, дослідницького пошуку шляхів її вирішення; практичну, пізнавальну значущість очікуваних результатів.

Актуалізація особистісно-значущих мотивів навчальної діяльності, інтеграція міжпредметного знання, актуалізація взаємодії різних суб’єктів навчальної діяльності, реалізація творчого потенціалу учня, які забезпечує проектна методика, створюють оптимальні умови для продуктивної навчальної діяльності.

Важливою характеристикою проектного методу є взаємодія учнів у групі, яке передбачає як індивідуальну, так і колективну відповідальність за рішення конкретного завдання. Такий підхід сприяє розвитку автономної і одночасно соціально-активної особистості.

У вивченні іноземної мови метод проектів стає комплексним видом навчальної діяльності, так як інтегрує різні види іншомовного мовного спілкування з метою вирішення конкретних дослідницьких, інформаційних, проблемних і інших завдань, що є оптимальним для курсів іноземних мов.

Проектна методика органічно поєднується з будь-якими навчальними засобами і може включатися в різні форми роботи над іноземними мовами як вид роботи з удосконалення та поглиблення підготовки.

У процесі виконання проектної роботи студенти занурюються у конкретну проблему, вирішення якої потребує автономно опановувати певними аспектами досліджуваного мови та культури – певними мовними засобами, комунікативними вміннями, лінгвокультурними знаннями, стратегіями усного та письмового мовного спілкування. Створення кінцевого продукту проекту продукує інтеграцію всіх аспектів оволодіння мовою і культурою в цілях вирішення поставленої проблеми.

У сучасних умовах підготовка та презентація проектів пов’язані з використанням різноманітних аудіовізуальних технічних засобів. За допомогою мережі Інтернет учасники проекту, можуть дізнатися три кроки для створення відео слайд шоу, скачати які можна у вільному доступі та підготуватися до свого виступу.

При цьому інформація надходить і фіксується одночасно різними каналами сприйняття (зоровим, слуховим, кінестетичним), що значно підвищує інтенсивність засвоєння навчального матеріалу у студентів з різними типами мислення.

Вибір тематики і конкретних завдань для проектів на будь-якому етапі опанування іноземних мов практично не обмежений, тому що викладач у співпраці зі студентами завжди може знайти аспекти програми, які зачіпають особистісно-значущі питання і забезпечують залученість учнів у проект.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.