Підходи до визначення конкурентної стратегії підприємства

Березень 23rd, 20133:15 pm

0


Підходи до визначення конкурентної стратегії підприємства

Логічна схема визначення конкурентної стратегії підприємства має такі етапи:

• визначення потенційної ніші господарювання підприємства;

• визначення конкурентної стратегії підприємства.

На першому етапі слід визначити потенційну нішу господарювання підприємства. Для цього потрібно виконати сегментацію ринку і аналіз внутрішнього середовища (на базі основних показників роботи підприємства у порівнянні з підприємствами-конкурентами). Перший етап завершується розглядом переваг, недоліків, можливостей та загроз підприємства.

На другому етапі слід визначити конкурентну стратегію підприємства. На нашу думку, для оцінки та вибору конкурентної стратегії можна використовувати підхід, запропонований Мак-Кінзі. Аналіз за цим методом проводиться за двома основними параметрами: привабливість галузі і конкурентоспроможність підприємства. Спочатку варто проаналізувати особливості галузі та підприємства; визначити індикатори привабливості ринку і підвищення конкурентоспроможності підприємства, їх вагомість, діапазон оцінок і зважений бал. Також варто не забути про паралельний маркетинг у віртуальному світі. Маркетинг в Інтернеті служить хорошим способом приваблення клієнтів, адже про це давно уже пишуть на таких сайтах як блог о создании сайтов.

Далі слід оцінити ступінь привабливості сегмента ринку і конкурентоспроможності підприємства. Підсумком другого етапу повинні стати аналіз альтернативних конкурентних стратегій підприємства та вибір найбільш привабливої ​​з них.

Пропонований підхід до визначення конкурентної стратегії підприємства був апробований на прикладі автотранспортного підприємства (АТП), що виконує вантажні та пасажирські перевезення.

Результати аналізу на першому етапі показали, що досліджуване АТП має значну частку на ринку автотранспортних послуг по кожному виду перевезень. Але ця частка знижується, тому на ринку спостерігається зростання числа конкурентів, причому деякі з них поступово зміцнюють свої позиції.

Таким чином, дане підприємство має визначити конкурентну стратегію свого розвитку. Для АТП були представлені його переваги і недоліки в порівнянні з конкурентами, можливості і загрози, а також проаналізовані сильні та слабкі сторони конкурентів.

На другому етапі виділено індикатори привабливості ринку, індикатори конкурентоспроможності АТП і визначена їх вагомість. Для цього було проведено опитування фахівців за допомогою анкетування, розроблена анкета; експерти виділили на їх погляд найбільш вагомі індикатори привабливості ринку та конкурентоспроможності АТП, але ступінь узгодженості експертів виявилася недостатньо високою.

Найбільш вагомими визначено п’ять індикаторів конкурентоспроможності підприємства (собівартість перевезень; конкурентоспроможність ціни; терміновість виконання замовлення; відносна частка ринку; якість наданих послуг) і п’ять індикаторів привабливості ринку (масштаб ринку; темпи зростання; потенціал валового прибутку; інтенсивність конкуренції; можливість цінової конкуренції).

Результати портфельного аналізу підприємства за методом Мак-Кінзі показали, що присутність АТП в сегменті вантажних перевезень є досить проблематичним, а в сегменті пасажирських перевезень АТП має високу конкурентоспроможність і середню привабливість.

На наступному етапі проведено аналіз альтернативних конкурентних стратегій АТП і вибір найбільш привабливою: автотранспортному підприємству для підвищення конкурентоспроможності необхідно знизити або залишити на досягнутому рівні дохідну ставку і собівартість перевезень.