Підходи та особливості управління нематеріальними активами підприємтсв

14 Жовтня, 20153:01 am

0


Підходи та особливості управління нематеріальними активами підприємтсв

Сучасні тенденції розвитку світової економіки диктують компаніям жорсткі умови виживання в конкурентній сфері інтелектуальних послуг. Тому в умовах ринкових відносин основними гравцями залишаються організації з унікальним потенціалом знань, інноваційними підходами до управління нематеріальними активами і виникаючими при цьому інвестиційними ризиками.

Інтелектуальна власність – одна з основних складових нематеріальних активів компанії. Важливим елементом стратегічного управління інтелектуальною власністю є визначення основних напрямків діяльності компанії по створенню та правової охорони інтелектуальної власності в рамках чинного національного і міжнародного законодавства.

Безумовно, кожна компанія сама вибирає пріоритетний шлях розвитку і методи подолання некомфортних ситуацій при досягненні поставленої мети. Однак більшість завдань у стратегічному управлінні інтелектуальною власністю є однаковими майже для всіх компаній. Вітчизняні науковці активно розглядають їх у зв’язку з відповідними видами діяльності по їх досягненню і виникаючими при цьому типовими проблемами.

Як свідчить аналіз систематизованих проблем у сфері управління інтелектуальною власністю компаній, сприятливі умови для реалізації управління інтелектуальною власністю кожної конкретної компанії можуть бути створені при злагодженій дії державних структур і прийнятті необхідних змін у законодавчій базі.

Проте вже сьогодні вітчизняні компанії потребують розробки та впровадження інноваційних інструментів, орієнтованих на специфічне управління нематеріальними складовими їх інтелектуального капіталу. Тому для виходу на міжнародний ринок і проведення інтеграційної політики, в першу чергу, повинні бути розроблені нові методи оцінки вартості

Об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ), які зараз орієнтовані на вимір і оцінку матеріальних об’єктів, внесені суттєві поправки до законів, регулюючих охорону, комерціалізацію і захист ОІВ. Це послужить основою для розробки нормативно-методичної бази страхування об’єктів інтелектуальної власності, так як жодна і страхових компаній не реалізує даний вид діяльності, що негативно впливає на інвестиційну діяльність і правовий захист компаній, всупереч загальноприйнятій європейській практиці.

На шляху економічного розвитку країна зробила серйозний крок, підписавши договір про вступ до Світової Організації Торгівлі. Однак для успішної євроінтеграції необхідно вирішувати проблеми, пов’язані і з інтелектуальною власністю, так як тільки науково-технічний прогрес, розвиток інноваційної діяльності здатні зробити вітчизняні товари конкурентоспроможними на світовому ринку.

Літературні джерела:

Зубко В.А. Сучасні проблеми управління інтелектуальною власністю компаній. // “Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки”. – СНУ, 26-28 березня, 2008.