“Пісня про Нібелунгів”, її історична основа, тема, ідея. Особливості німецького епосу, його мотиви в літературі та мистецтві

Січень 7th, 20102:23 am

0


“Пісня про Нібелунгів”, її історична основа, тема, ідея. Особливості німецького епосу, його мотиви в літературі та мистецтві

Особливості Німецького героїчного епосу

1) Сліди різних епох і світоглядів:
а) родового ладу (активна визнач. роль жінки – Брунхільда та Крімхільда)
б) сліди варварської язичницької міфології (країна Нібелунгів, боротьба за скарб Нібелунгів, битва Сизігмунда з драконом)
в) сліди феодального періоду у германців (розбійницький характер нім. феодалів, ідея васальської вірності)
г) сліди лицарської культури і літератури 12 століття (детальний опис лицарських турнірів та обладунків)
д) інтерес до внутрішнього світу героїв
е) мотив кохання здалека
2) атмосфера звірячої жорстокості
3) об’єктивний характер оповіді, народна думка відсутня
4) Відсутність відчуття патріотизму і національного обов’язку
5) Мотив кривавої помсти
6) Наявність фантастичних казкових елементів
7) Відсутність християнських мотивів

“Пісня про Нібелунгів” – мотиви:

Мотив кохання здалека (Зігфрід – Крімхільда); Психологічний аспект (невтішне горе і жадоба помсти Крімхільді. Відсутність національного шовінізму.)

Нібелунги – “діти туману”. Протистояння героя і дракона, вбивство дракона, купання в крові дракона. Поняття васального служіння – виконання будь-якого наказу сюзерена.

Пісня про Нібелунгів дійшла до нас в 10 рукописах (XIII-XVI ст.) та багатьох уривках. У новий час вона стала відома з середини XVIII століття: у 1757 Бодмер видав останню частину Нібелунгів, разом з так званої скаргою – невеликою ліричною поемою, написаною двовіршем  і розповідає, як Етцель, Дітріх з Гільдебранда, сім’я і люди Рюдігера та інші оплакували полеглих.

У 1782 К. Г. Мюллер видав повний текст Нібелунгів, але без будь-якої спроби до наукового критики і розбору. З початку XIX століття з’являються характеристики і розбори поеми; один з перекладачів вже в 1810 прагне дати критику її видання, з різночитаннями.

Честь першим строгого наукового дослідження “Нібелунгів” належить К. Лахману. Гарячий прихильник теорії Вольфа в гомерівському питанні, переконаний, що народні пісні самі по собі – верх художності, що їх псують і розбавляють водою пізні поети-збирачі, Лахман задався думкою відокремити в Нібелунгів справжні пісні від пізніших додатків. Матеріалом для цього послужила ретельна критика тексту Нібелунгів.

З 3-х найдавніших (XIII ст.) пергаментних рукописів кожна представляє особливу редакцію:

1. мюнхенська –  значно коротше всіх інших;
2. санкт-галенкська – до якої примикає більшість рукописів пізніших і яка тому може вважатися вульгарною, стоїть у цьому відношенні посередині;
3. третя – представляє найбільш просторий текст.

Лахман робить висновок, що A найближче до пісень, а В і С – її пізніші розповсюдження; за допомогою прийомів, безсумнівно дотепних, але іноді штучних, з 2316 строф рукописи А він викидає 745, а решта 1571 поділяє на 20 пісень, які, на його переконання, з’явилися на світ між 1190 і 1210 (всі інші переробки, до С включно, відбулися в наступні 10-річчя).

Так як Лахман в той же час роз’яснив основу поеми і визначив її ставлення до скандинавським сказань про Нібелунгів, то його висновки до 50-х років вважалися загальноприйнятими.

Але в 1851 звернули увагу на курйозну обставину, приховане Лахманом: число строф в кожній пісні виявилося діленим на 7 – а він був відомий як прихильник гептад, у своїх роботах з історії грецької поезії.

У 1854 проти теорії Лахман виступили незалежно один від одного два германісти: Гольцман і Царнке – вони відкинули можливість механічно зліплених народних пісень і прийшли до висновку, що С найближче до оригіналу, а В і А – його скорочення. Займається полеміка (що мала, крім спеціального, дуже важливе загальне значення: справа йшла про участь особистості у створенні пам’яток народної поезії), так як на захист теорії Лахман виступив його учень Мюлленгоф.

У 1865 з’явилося дослідження Барча, який, прийнявши дотепну здогадку Пфейфера, що автором Пісні був австрійський лицар Кюренбергер, що писав розміром Пісні, відніс створення поеми до 1150, а першу її переробку – приблизно до 1170; з неї вийшли незалежно В і С, А ж є тільки погане скорочення популярного тексту В, який і має класти в основу видання.

Дослідники кінця XIX століття сходяться між собою в тому, що первісної редакції поеми в даний час відновити неможливо, а слід прагнути до її історичного пояснення і виділенню різноманітних елементів, з яких склав цю поему єдиний автор; в цьому своєму вигляді поема призначалася не для співу, а для читання в придворних колах Австрії.

“Пісня про Нібелунгів” – витоки

Сказання про Нібелунгів, що складає сюжет поеми, склалося в епоху переселення народів у землю прирейнських франків, з двох несхожих елементів:

1. давньогерманської героїчної саги (на думку більшості – міфу) про Зігфрида, вбивцю дракона, визволителя речей діви Брумхільди, який потрапляє під владу злих братів і втрачає скарб, наречену і саме життя,
2. та історичної саги про загибель бургундського королівського дому в 437, у битві з гунами Аттіли (Етцеля).

У 453 між німецькими племенами поширюється слух про смерть страшного завойовника Атілла в ніч його шлюбу з Ільдіко, яку народний голос вважає винуватцем смерті чоловіка. Шукають мотив для цього діяння – і знаходять його у події 437 р.

В результаті є сага про те, як Аттіла, чоловік бургундської принцеси Гільди, вбиває її братів, королів Гундахарі, Годомара і Гізлахарі, і гине від руки мстивої їхньої сестри, яка раніше була дружиною трагічно загиблого Зігфріда.

Як у вбивстві Зігфріда, так і в загибелі братів Гільди фатальну роль грає скарб, здобуте колись Зігфрідом і потім порушила жадібність Аттіли. У цьому злите вигляді сказання рано поширюється по всіх землях німецької мови, і вже в кінці VI ст. (на думку інших – у VIII-му) через саксів проникає до Скандинавії, де, піддавшись переробці і сприйнявши в себе дещо з тубільних сказань (про Гельге, вбивцю Гундінга), стає предметом пісень Едди; після того з ним зливається готська сага про Ерманріхе, принесена сюди саксами не пізніше VIII століття.

Ще більшим видозмінами від часу і нових понять піддається сказання на материку (у скандинавській редакції менш єдності і помітніше спайки), особливо в верхньонімецької редакції: з Зігфріда знімається будь-яка відповідальність за вільно або мимоволі (внаслідок пиття забув) покинуту їм Брумхільду; радикально змінюється обстановка його ранній юності (королівський двір, замість самотності в дикому лісі);

Аттіла відсувається на задній план і звільняється від докору в жадібності; месницею є жінка його, і мстить вона не за братів, а братам за першого чоловіка; вставляються нові епізоди і особи (напр . Рюдігер, вже в Австрії), а разом з тим, встановлюється і нова локалізація.

До середини XII в. сказання та пісні, на ньому засновані, існували тільки усно; на кордоні між XII і XIII ст. виникає національна поема, пройнята єдністю ідеї (нім. вірність – дружини до чоловіка, васала до пана, пана до васала) і єдністю світогляду – німецька Іліада.

У ній – золота середина між тривіальної грубістю поезії шпільманів і вишуканою витонченістю лицарського епосу епохи Гогенштауфенів; в ній – справжня поезія народу, стримана і пристрасна, проста і глибока, вірна життя, але що піднімає її, живі і в той же час високі навіть у прояві жахливих пристрастей своїх характери; в ній – найкраще, що залишилося німцям від їх середніх віків. Тому Нібелунги і користувалися таким поширенням; в Баварії і Австрії поема мала величезний вплив; з другої половини XIII ст. вона охоплює і Швабію.

Особливості різних епох та світоглядів

а) родового ладу (активна визначальна роль жінки)
б) сліди варварської язичницької міфології
в) сліди феодального періоду у германців
г) сліди лицарської культури
д) інтерес до внутрішнього світу героїв
е) мотив кохання здалека
2. Атмосфера звірячої жорстокості
3. Об’єктивний характер оповіді
4. Відсутність почуття патріотизму та нац. обов’язку
5. Мотив кривавої помсти
6. Наявність фанатичних казкових елементів
7. Відсутність християнських мотивів